7 wetenschappelijke tips voor een perfect huwelijk

1. Goed nieuws moet je vieren
In een relatie is het belangrijker om positieve zaken te benadrukken dan negatieve dingen te vermijden, blijkt uit een studie van Howard Markman van de Universiteit van Denver. Tevredenheid en plezier zijn de beste voorspellers van toekomstig huwelijksgeluk.

2. Vijf goede momenten voor elk slecht moment

Vijf positieve interacties maken één negatieve interactie goed, stellen wetenschappers van de Universiteit van Washington. Wanneer deze ratio daalt, stijgt het risico op een scheiding.

3. Hou de verwachtingen hooggespannen

Mensen met hogere verwachtingen bereiken meer en dat geldt ook voor een huwelijk. Volgens Dr. Beaucom, die het huwelijksprogramma Save The Marriage ontwikkelde, krijgen mensen die absoluut een romantisch en passioneel huwelijk willen uiteindelijk ook wat ze verlangen.

4. Blijf dicht bij je familie en vrienden

Een huwelijk is geen cocon met ruimte voor twee. Het is een intieme cirkel met daarrond nog andere cirkels van vrienden en familieleden. Je huwelijk moet dus je primaire relatie zijn, maar niet je enige. Dat besluit Dr. Stephanie Coontz van de Universiteit van Washington op basis van haar onderzoek.

5. Je partner is niet verantwoordelijk voor jouw geluk

Het ware geluk vind je niet bij je partner (al kan die natuurlijk essentieel zijn voor je levensgeluk), maar bij jezelf. Studies suggereren dan ook dat zelfs een uiterst positieve ervaring zoals een huwelijk je enkel tijdelijk gelukkiger maakt. Op de lange termijn ga je terug naar je ‘natuurlijke’, individuele geluksniveau.

6. Meer seks

Seks is gezond en heeft enkel biologische, emotionele en relationele voordelen.

7. Spanning!

Om een relatie spannend te houden, moet je meer spannende en nieuwe activiteiten met je partner doen. Je kan je huwelijk dus beschermen door oude routines te doorbreken en af en toe opwindende dingen te doen die jij noch je partner ooit gedaan hebben.

(Via: Tara Parker-Pope, auteur van ‘For Better: How the Surprising Science of Happy Couples Can Help Your Marriage Succeed’)