Waarom je nooit geld mag lenen aan vrienden of familie

http://www.moneycrashers.com/why-you-should-not-lend-money-to-friends-and-family/

 

Op momenten dat je in de put zit, het moeilijk hebt of andere zorgen op moet lossen, de eerste mensen bij wie je waarschijnlijk aan zult kloppen zijn je familie en vrienden. Het spreekt vaak voor zich dat zij jou eveneens om hulp kunnen vragen als ze te kampen hebben met één of ander probleem. Je zult dan altijd proberen om hen zo goed mogelijk te helpen. Op het eerste gezicht lijkt dit heel vanzelfsprekend en soms zelfs erg genereus, maar niet in alle gevallen is het ook even verstandig. Denk maar eens aan een situatie waarin een familielid of vriend je vraagt om hem, of haar, wat geld te lenen.

 

Waarom je beter geen geld leent aan familie of vrienden?

Veel mensen vinden het zo vanzelfsprekend om hun familie en vrienden op alle fronten te helpen, dat ze zich nu wellicht afvragen wat er mis is met het lenen van geld aan de mensen die je zo liefhebt. Het antwoord is echter heel simpel: een lening aan een familielid of een vriend kan niet alleen ervoor zorgen dat je je geld kwijtraakt, maar ook dat je dierbare relatie te gronde kan worden gericht.

 

Het is namelijk altijd mogelijk dat geld lenen aan familieleden of vrienden resulteert in een reeks problemen die je van tevoren niet aan hebt zien komen. Hieronder hebben we een aantal redenen opgesomd om geen geld te lenen aan familie of vrienden, en tevens geven we je een aantal tips om je te helpen om eventuele schade in de hand te kunnen houden wanneer je toch besluit om tot het verstrekken van een lening aan je dierbaren over te gaan.

 

Redenen waarom je geen geld zou moeten lenen aan familie en vrienden

Geld lenen aan familie en vrienden, maar ook geld lenen van deze groep mensen die je zo dierbaar zijn, zullen in de regel uitlopen op minder goede ervaringen. Indien je bekend bent met beide situaties dan zul je al snel beamen dat je beter niet nog een keer geld uitleent aan een vriend of familielid. De redenen voor dit besluit kunnen soms erg algemeen, maar uiteraard ook zeer persoonlijk, zijn en van geval tot geval sterk uiteen kunnen lopen.

 

Op het moment dat je echter al hebt besloten om geld te lenen aan iemand uit je directe omgeving, dan dien je onderstaande adviezen en tips ter harte te nemen die je kunnen helpen om een aantal gevallen van miscommunicatie te beperken:

 

*          Leningen zonder een echte looptijd

Geld lenen aan familie en vrienden is weliswaar erg ruimhartige van je, maar kan al snel uitlopen op een eindeloze lening. Dit zal vooral vaak gebeuren als beide partijen geen looptijd van de lening af hebben gesproken en er zelfs geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de betaling van aflossingen. Indien je een rentevergoeding rekent over de uitgeleende geldsom zul je eveneens met je familielid of vriend duidelijke afspraken dienen te maken hierover. Op het moment dat je fungeert als een kredietverstrekker dan wil je immers graag weten waar je aan toe bent en wanneer je je geld weer terug zult hebben. Maar ook de persoon die geld van je heeft geleend zal, zonder duidelijke afspraken te maken, niet weten op welk moment de leningen terug moet zijn betaald en in welke termijnen dat dient te gebeuren.

 

Dit zorgt ervoor dan ook voor dat allebei de partijen in het ongewisse zullen blijven en ze geen enkele verwachting hebben ten aanzien van de looptijd en het einde van de verstrekte lening. Deze onzekerheid kan op zijn beurt leiden tot spanningen en stress. De persoon die geld heeft geleend kan er namelijk voor zorgen dat de kredietverstrekker een verwachte betaling niet ontvangt. Daar staat bovendien tegenover dat de kredietverstrekker zich zorgen kan gaan maken over het moment dat hij, of zij, uiteindelijk terug zal worden betaald. Wanneer je bijvoorbeeld geld uitgeleend aan een familielid of een vriend, dan kan dat betekenen dat je je besluit om een eigen woning te gaan kopen voor een onbepaalde tijd dient te worden uitgesteld.

 

Tip

Op het ogenblik dat je geld gaat lenen aan een familielid of een vriend, dan kun je samen een soort tijdlijn, evenals een tijdschema, opstellen met betrekking tot de terugbetaling van de lening. Op deze tijdlijn zal een uiterste aflossingsdatum worden vermeld waarop de gehele lening terug moet zijn betaald. De planning op het tijdschema zal dienen als een richtlijn voor het betalen van maandelijkse aflossingen. Je kunt aan je familielid of vriend bovendien melden dat je het uitgeleende geld voor een bepaalde datum terug wilt hebben omdat je het dan zelf nodig hebt. Je kunt dan tevens een voorstel doen met betrekking tot de hoogte ten het moment van de terugbetalingen zodat je voor de gestelde datum al het uitgeleende geld weer in je bezit zult hebben.

 

*          Terugbetalen van de lening heeft vaak geen prioriteit

Een lening aan familie of vrienden, waar niet duidelijk van is wanneer deze afgelost dient te zijn, kan ervoor zorgen dat de persoon die voor de terugbetaling moet zorgen niet goed beseft dat er enige urgentie bestaat om al het geleende geld zo snel mogelijk terug te betalen. Zonder een duidelijke looptijd en einddatum, zal de terugbetaling van de lening al gauw als één van de minst belangrijke prioriteiten worden beschouwd door de kredietnemer. De persoon die geld heeft geleend zal de gevolgen van het niet terugbetalen van de lening immers niet onder ogen zien. Bij een lening bij een bank, of andere financiële instelling, zul je immers te maken krijgen met extra kosten als je een te late betaling doet waardoor je eveneens hogere rentekosten zult moeten rekenen. Een officiële lening niet volgens de gemaakte afspraken betalen, zal zelfs leiden tot een negatieve kredietscore. Wanneer je familie of vrienden bij jou geld hebben geleend, zal dit echter niet gepaard gaan met een zekere dreiging van sancties. Het gevolg kan dus zijn dat de persoon aan wie je het geld hebt geleend zich minder, of helemaal niet, gemotiveerd voelt om de lening te serieus te nemen. Het is zelfs mogelijk dat de eventuele urgentie met betrekking tot de terugbetaling van het geleende geld niet goed overkomt.

 

Tip

Door te praten met de betreffende vriend of familielid kun je hem, of haar, duidelijk maken dat de terugbetaling van het geleende geld als een prioriteit dient te worden beschouwd. Door zelfs een bepaalde looptijd en einddatum voor de lening vast te stellen, kunnen misverstanden ten aanzien van de terugbetaling voorkomen.

 

*          Het is niet eenvoudig om het geleende geld terug te vragen

Het kan in de regel erg moeilijk zijn om een lening terug te krijgen van een vriend of een familielid. Meer dan waarschijnlijk zul je, als kredietverstrekker, veel om deze persoon geven en alles eraan doen om te voorkomen dat deze persoon zich ongemakkelijk gaat voelen. Dit betekent echter wel dat je je zorgen zult blijven maken over de aflossing van de lening. Om die reden zullen sommige mensen zelfs het contact en de communicatie met hun familielid of vriend tot een minimum beperken om op die manier te voorkomen dat het gesprek mogelijk over het uitgeleende geld kan gaan. De betreffende vriend, of het familielid, zich zal dan wellicht verward en gekwetste gaan voelen en dat wil je koste wat het kost proberen te vermijden.

 

Tip

Op het ogenblik dat je al je (spaar)geld uit hebt geleend aan een vriend of familielid, en je worstelt met vragen over het geld, dan dien je rustig de tijd te nemen om samen met de persoon in kwestie te praten met als doel om de situatie op te lossen. Tijdens een dergelijk, vaak moeilijk, gesprek met je vriend of familielid over het terugbetalen van het geleende geld kun je voorzichtig hem, of haar, herinneringen aan de lening en de terugbetaling ervan. Dit is een aanzienlijk betere oplossing dan door deze persoon directe vragen te gaan stellen en zal het gesprek een stuk gemakkelijker verlopen en minder bedreigend overkomen bij de ander.

 

*          Het kan familiebijeenkomsten op een vervelende manier beïnvloeden

Ongeacht of je nu geld uitgeleend hebt aan een familielid, of dat je zelf geld hebt geleend van een iemand binnen je familie, in allebei de gevallen zal een familiebijeenkomst erg ongemakkelijk kunnen worden. Je kunt je namelijk minder gemakkelijk voelen tegenover de persoon die je geld heeft geleend, maar ook andere familieleden, die van de lening eveneens op de hoogte zijn, kunnen zich wat ongemakkelijker voelen.

 

Er zal bijvoorbeeld niemand zijn die over het uitgeleende geld wil praten, maar ook niet over geldzaken in het algemeen of zelfs over iets waar geld aan uitgegeven moet worden. In al deze gevallen zou immers mopgelijk de betreffende lening ter sprake kunnen komen en kan iemand zich af gaan vragen wat de reden is waarom de lening nog altijd niet terug is betaald.

 

Tip

Door samen met de persoon die geld heeft geleend, of van wie je een lening hebt gekregen, een goede overeenkomst over de lening op te stellen, zullen beide partijen weten wat er van hem, of haar, wordt verwacht. Op die manier hoeft niemand zich ongemakkelijk te voelen, maar op het moment dat een familiebijeenkomst ongemakkelijke situaties met zich mee dreigt te brengen, kun je hier beter op een luchtige manier mee omgaan en de gesprekken in een andere richting proberen te sturen. Zo kun je vanuit het onderwerp geld bijvoorbeeld gemakkelijk de overstap maken naar de herinnering aan een leuke vakantie je die ooit eens met een familielid maakte.

 

*          De lener wordt een dienaar van de kredietverstrekker

In het boek Spreuken in de Bijbel wordt al gesproken over het fenomeen dat de persoon, die geld heeft geleend, een dienaar zal worden van de kredietverstrekker (Spreuken 22: 7). De waarheid die echter schuilt achter deze oude tekst zal zeker voor een heleboel mensen gelden. En groot aantal leners zal zich namelijk schuldig voelen na het lenen van geld van een familielid of vriend. Ze hebben dan het gevoel dat je de kredietverstrekker het naar de zin moet maken en alles moet doen om hem, of haar, van dienst te zijn. Soms durven leners zelfs niet eens meer in te gaan tegen de persoon die hen geld heeft geleend.

 

Tip

Op het moment dat je iemand geld leent, dien je deze persoon niet te gaan beschouwen als je persoonlijk dienaar. Ook moet je ervoor zorgen dat de kredietnemer zich niet zo gaat voelen ten opzichte van jou. Zodra je ook maar het vermoeden hebt dat een familielid of vriend, aan wie je geld hebt geleend, zich onderworpen voelt, dan moet je er werkelijk alles aan doen om dit vervelende gevoel weg te nemen en hem, of haar, gerust te stellen.

 

*          Familie of vrienden willen steeds meer geld van je lenen

Op het moment dat je geld hebt uitgeleend aan een vriend of een familielid, bestaat er een reële kans dat deze persoon steeds weer bij je terugkomt als hij, of zij, meer geld nodig heeft. Daarnaast kunnen ook andere vrienden en familieleden je vragen om wat geld te lenen. Je wordt dan als het ware gezien als een soort persoonlijke kredietverstrekker voor één of meerdere familieleden en/of vrienden.

 

Tip

Je moet ervoor waken om niet de kredietverstrekker van je familie of vriendengroep te worden. Zou je dat namelijk wel toestaan dan loop je de kans om altijd een bepaald gedeelte van je eigen geld buiten je directe bereik te hebben staan, en wellicht zelf in de financiële problemen belanden.

 

*          Geld lenen in plaats van echt helpen

Indien je geld leent aan een familielid of vriend, dan biedt je hem, of haar, een gemakkelijke uitweg om hun financiële problemen op te lossen. Op deze manier zul je dus deze persoon niet echt helpen om de kern van het probleem aan te pakken of deze persoon te helpen zelf aan de slag te gaan met het verhelpen van eventuele financiële problemen. Zo kan bijvoorbeeld een lid van je familie je vragen om wat geld te lenen om op die manier een kredietkaartrekening te kunnen betalen. In plaats van dit geld ook daadwerkelijk te lenen, kun je er echter ook voor kiezen om dit familielid te leren hoe een begroting kan worden opgesteld en hoe daar het beste mee om kan worden gegaan. In deze situatie zul je dus weigeren om geld te lenen, maar je biedt dan wel de mogelijkheid om samen een begroting op te stellen, of om samen te zoeken naar één of meerdere alternatieve vormen van inkomsten.

 

Tip

Door je familie en vrienden te helpen bij het verbeteren van hun kennis en vaardigheden op het gebied van geldzaken, en het beheer daarvan, zul je hen op de lange termijn veel meer helpen dan door hen voortdurend geld te lenen. Door steeds weer geld te lenen zal het onderliggend probleem namelijk niet aan worden gepakt en zal de persoon in kwestie nooit leren om verantwoord met diens geld om te gaan.

 

*          Je loopt rente-inkomsten mis

Het lenen van geld aan familie en vrienden zal je uiteindelijk geld gaan kosten. Waarschijnlijk zul je namelijk niets extras in rekening brengen op het moment dat je een lening verstrekt aan iemand van wie houdt. Door echter geen rente in rekening te brengen over dit soort leningen, zul je zelf wel rente mislopen op bijvoorbeeld een spaarrekening. In plaats van meer geld op te brengen zal het uitgeleende bedrag je dus alleen maar geld kosten als je daar niets voor terugvraagt.

 

Tip

Het in rekening brengen van een bepaald rentepercentage over het geld dat je aan familie of vrienden hebt geleend, zal in eerste instantie als onvriendelijk, hebberig of ronduit vreemd, worden ervaren. Toch is het een redelijke vergoeding voor de rente die je uiteindelijk zelf misloopt. Uiteraard hoef je geen extreem hoog bedrag aan rente berekenen, zoals die doorgaans over een reguliere lening bij een bank of kredietkaartmaatschappij toe worden gepast, maar wel voldoende om zelf er geen verlies door te lijden.

 

*          Mogelijk heb je zelf het uitgeleende geld nodig

Uiteraard zul je altijd het uitgeleende geld weer terug willen krijgen, zelfs van een familielid of een vriend aan wie een lening hebt verstrekt. Het kan echter gebeuren dat je het uitgeleende geld opeens zelf nodig hebt. Denk maar eens aan een situatie waarin je plotseling je baan verliest en je dus geen inkomen meer hebt, of als je je volledige financiële buffer moet gaan besteden om een nieuwe baan te kunnen vinden. Het kan zelf zo erg zijn dat je zelf geen brood meer op de plank hebt omdat je al je reserves uit hebt geleend aan een familielid of vriend in geldnood. Dit zou bijvoorbeeld realiteit kunnen worden het betreffende familielid, of die goede vriend, niet op tijd de afgesproken terugbetaling heeft gedaan. Je eigen gezin zal als gevolg hiervan aanzienlijk in de problemen kunnen komen, en in het meest erge geval er zelfs voor kunnen zorgen dat je in de financiële problemen belandt.

 

Tip

Als je het vermoeden hebt dat je op korte termijn je baan zou kunnen verliezen, of dat er een andere vorm van financiële problemen op de loer ligt, dan doe je er uiteraard heel verstandig aan om je familie en vrienden geen geld te lenen. Je kunt iemand, die geld van je wil lenen, uitleggen wat er precies aan de hand is en hoe je eigen financiële situatie eruit ziet. De persoon in kwestie zal dan vast en zeker begrijpen dat je eerst zelf geld wilt sparen om het aankomende probleem zo goed mogelijk op te kunnen vangen.

 

*          Je zou je geld en relatie kunnen kwijtraken

Helaas loopt het uitlenen van geld aan een familielid of vriend niet in alle gevallen even goed af. In het meest erge geval kun je namelijk niet alleen je geld kwijtraken, maar kan ook de bestaande relatie ernstige schade oplopen of zelfs helemaal verloren gaan. Als je geld wilt lenen aan een familielid of vriend, dan moet je je altijd goed beseffend at de mogelijkheid bestaat dat je je geld niet terug zult krijgen en dat de bestaande relatie met deze persoon voor goed zal veranderen. Dit alles zal echter een bepaalde spanning veroorzaken tussen jou en de persoon die het geld van je heeft geleend en kan zelfs leiden tot het ontstaan van schuldgevoelens, wroeging en boosheid.

 

Tip

Het risico van ernstige schade aan de bestaande relatie zal een belangrijk deel dienen te zijn van het eerste gesprek dat je hebt over het lenen, of het uitlenen, van geld aan familie of vrienden. Je kunt bijvoorbeeld stellen dat je de persoon in geldnood best wilt helpen, maar daarbij vertellen dat je allerlei horrorverhalen hebt gehoord over het uitlenen van geld aan mensen in je directe omgeving. Je zou het betreffende familielid, of de goede vriend, vervolgens kunnen vragen op welke manier jullie ervoor kunnen zorgen dat dit niet zal gebeuren in dit specifieke geval.

 

Conclusie

Zelfs als je voor jezelf hebt besloten om altijd een zo goed mogelijk mens te zijn en je een familielid of vriend, van wie je erg veel houdt, geld lenen om hem, of haar, zo goed mogelijk uit de brand te helpen, dan zal voorzichtig geboden blijven. Bij voorkeur kies je dan er ook voor om een lening aan hen te weigeren, maar wel je hulp aan te bieden om samen de onderliggende problemen aan te pakken. Door voor deze aanpak te kiezen zal een familielid of vriend namelijk op de lange termijn veel beter worden geholpen.

 

Soms zal iemand, waar je veel van houdt, teleurgesteld of boos reageren op het moment dat je weigert om hem, of haar, geld te lenen. Maar zodra je alleen het belang van de ander voorop blijft stellen, zul je zelf in de problemen kunnen komen. Je moet er dan ook voor zorgen dat je je goed blijft voelen bij deze beslissing en bijvoorbeeld in je achterhoofd houden dat je de bestaande relatie met de persoon in kwestie niet op het spel wilt zetten door geld uit te lenen.

Alleen wanneer je zeker weet dat je jezelf het kunt veroorloven om een dierbare geld te nemen, dan kun je dit uiteraard in overweging nemen. Maar voordat je een definitieve beslissing neemt is het altijd aan te bevelen om een open en eerlijk gesprek met dit familielid, of deze vriend, te hebben waarin eventuele problemen met de lening ter sprake moeten worden gebracht. In het gros van de gevallen kunnen problemen in verband met deze manier van geld lenen snel op worden opgelost en zullen ze niet tussen jullie in komen te staan.

Meer