500.000 jonge Amerikaanse mannen zijn niet aan het werk en men weet niet echt waarom

In de Verenigde Staten is de werkloosheid tot een historisch dieptepunt teruggevallen. Daarbij moet echter wel een uitzondering gemaakt worden voor mannen tussen vijfentwintig en vierendertig jaar. Dat zegt Jeanna Smialek, redacteur economie bij het persbureau Bloomberg. Niemand blijkt echter goed te weten waarom de mannelijke millennials op de arbeidsmarkt zoveel problemen ervaren.

Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse tewerkstelling zich na de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium geleidelijk aan heeft hersteld. Indien die trend zich ook bij de mannelijke millennials zou hebben doorgezet, zouden volgens statistieken vandaag ongeveer een half miljoen extra banen zijn ingevuld.

Permanente loonhandicap

David Dorn, professor economie aan de Universität Zürich, wijst erop dat het probleem voor de betrokkenen belangrijke gevolgen kan hebben. “Wie dertig jaar wordt en nog nooit een baan heeft gehad of geen universitaire opleiding heeft afgemaakt, krijgt het vaak heel moeilijk om alsnog een succesvolle carrière uit te bouwen,” aldus Dorn.

“Op die leeftijd hebben de meeste andere werknemers al een aantal promoties en loonsverhogingen achter de rug. Dat vormt meestal de basis voor de uitbouw van een verdere carrière. Wie op dat ogenblik nog van start moet gaan, dreigt die achterstand nooit te zullen kunnen inhalen. Men kan dan ook mogelijk al spreken over een verloren generatie.”

De ondervertegenwoordiging van de mannelijke millennials op de Amerikaanse arbeidsmarkt heeft volgens Jeanna Smialek belangrijke economische consequenties. “Men moet hier gewag maken van een verlies aan menselijk talent, waardoor de potentiële groei wordt afgeremd,” aldus de economie-redacteur.

“Er moet gevreesd worden voor een blijvende loonhandicap. Bovendien zouden de problemen ook aan de basis liggen van een daling van het aantal huwelijken en een toename van buitenechtelijke kinderen. Er moet dan ook gewezen worden op een toenemende economische onzekerheid bij de gezinnen, wat de situatie voor de volgende generatie zou kunnen verslechteren.”

Hogere opleidingsniveaus

Bij de millennials met alleen een diploma middelbaar onderwijs werd twee jaar geleden ongeveer 14 procent met werkloosheid geconfronteerd, tegenover 6,4 procent twee decennia voordien. “Het is echter niet gemakkelijk een verklaring voor het probleem te vinden,” zegt Smialek. “Het is moeilijk te achterhalen of deze demografie bewust langs de zijlijn blijft staan of door een gebrek aan aantrekkelijke opties wordt geblokkeerd.”

“Wegens een gebrek aan interessante banen voor niet-universitairen in de industrie zouden mogelijk vele potentiële werknemers ervoor kunnen kiezen thuis te blijven of zich voor verdere studies in te schrijven. Het is echter moeilijk te verklaren waarom vooral mannelijke millennials worden getroffen.”

“Andere maatschappelijke fenomenen kunnen volgens experts de trend verergeren,” benadrukt Smialek. “Betere videogames kunnen de vrije tijd aantrekkelijker maken, terwijl het gebruik van opioïden de inzetbaarheid van een aantal potentiële werknemers zou kunnen aantasten. Jonge volwassenen wonen bovendien vaker bij hun ouders. Dat zou een alternatieve vorm van verzekering kunnen bieden.”

De betrokkenen zelf verwijzen vaak naar de hogere opleidingsniveaus die worden gevolgd en die een deelname aan de arbeidsmarkt zouden uitstellen. Anderen maken gewag van handicaps en chronische ziektes die hen beletten arbeid te verrichten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20