5 zaken die u niet wist over de Bijbel

De Bijbel is overal. Hij geeft ons leven vorm, van Mozart over Michelangelo tot zelfs in de televisieserie Lost. Marge Simpson citeert uit de Bijbel en ook Barack Obama doet dat. Ironisch genoeg beheerst de Bijbel het leven van miljarden mensen en toch heeft het boek voor velen nog een aantal geheimen:

1. De Bijbel is geen boek

Waarschijnlijk bezit u een exemplaar in boekvorm, maar de Bijbel is geen boek. Het is een verzameling boeken, waarvan de naam afgeleid is van het Griekse ta biblia, wat ‘de boeken’ betekent. De Bijbel is een verzameling verhalen, liedjes, poëzie, rituelen en geboden die over honderden jaren werden verzameld. De Bijbel bevat zoveel teksten dat de Latijnse vertaler Sint Jerom er de naam bibliotheca of bibliotheek aan gaf; waarschijnlijk de beste vertaling.

2. Er zijn 7 verschillende scheppingsverhalen

Ondanks eeuwenlange discussies over het scheppingsverhaal, bestaat hét scheppingsverhaal niet. Het meest bekend is waarschijnlijk dat van het boek Genesis, waarin God na de sterren en het heelal uiteindelijk de mens creëert. Maar in het tweede hoofdstuk van Genesis staat een heel andere versie. God begint daar met de schepping van de mens en pas dan de planten en dieren. Maar omdat geen enkel dier beantwoordt aan het beeld van de mens, schept God dan de man en de vrouw. Psalm 104 en Job 38 hebben nog andere scheppingsverhalen. Verder heeft psalm 74 het over monsters aan het begin van de schepping. In het boek Spreuken 8 daagt dan plots een goddelijke gezant op die beweert er al te zijn geweest nog voor God met de schepping begon.

3.  De God van Borsten

De Bijbel gebruikt verschillende namen voor God, met Elohim (Hebreeuws) en Theos (Grieks) als meest bekende. In christelijke vertalingen worden die namen vermeld als Almachtige God, maar in het Hebreeuws heet God ook El Shaddai, en dat betekent twee borsten. In het boek Genesis wordt deze naam vaak gebruikt in verband met vruchtbaarheidsaangelegenheden. ‘Moge de God van de twee borsten je zegenen, je vruchtbaar maken en zorgen dat je je vermenigvuldigt.

4. De bijbel handelt niet enkel over God

Twee boeken spreken niet eens over God. Het boek Esther vertelt het verhaal van de joodse overleving en Het Lied der Liederen (ook bekend als het Lied van Salomon) is een verzameling erotische liefdespoëzie.

5. De vier evangelies vertonen sterke verschillen

De vier evangelies zijn niet alleen verschillend; op sommige vlakken zijn ze ronduit tegenstrijdig. Het kerstverhaal varieert of ontbreekt; alle noemen  verschillende getuigen die het lege graf van Jezus ontdekken en er zijn ook twee versies van de dood van Judas.