5 beurstermen die je moet kennen

Beta, VIX, groeiaandelen,… Hoor je het in Keulen donderen? Dan ben je niet alleen. Op de beurs durft het al eens te wemelen van specifiek vakjargon.

Om je alvast op weg te helpen, maken we je wegwijs in 5 vaak voorkomende beurstermen.

Beta

De bèta geeft aan hoe volatiel de beurskoers is of hoe sterk die dus schommelt. Hoe hoger de bèta, hoe meer risico en dus hoe hoger het rendement dat je zou mogen verwachten.

Wanneer de bèta van een aandeel gelijk is aan 1, zal het aandeel exact even hard schommelen als de markt in zijn geheel. Is de bèta van een aandeel groter dan 1? Dan is het volatieler dan de markt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor ondernemingen die met veel onzekerheid kampen. Een bèta kleiner dan 1 impliceert dat het aandeel defensiever is dan de markt. De bèta vind je bij de betere online broker terug in de identiteitskaart van een aandeel.

Dividenden

Het rendement van een belegger kan bestaan uit kapitaalwinst en dividenden. Kapitaalwinst krijg je wanneer de beurskoers van een aandeel in je portefeuille boven de aankoopkoers en -kosten stijgt.

Wanneer een bedrijf winst boekt, kan het ervoor kiezen om de winst te herinvesteren in het bedrijf zelf of het kan een deel van de winst uitkeren aan de aandeelhouders. In dat geval spreken we van een dividend.

Er zijn verschillende soorten dividenden. Cashdividenden komen het meest voor. Hou er wel rekening mee dat je nog belastingen op je ontvangen dividenden moet betalen. In België kan je wel een stukje van die onroerende voorheffing op dividenden recupereren.

Fundamentele analyse

Natuurlijk wil je aandelen als belegger zo goedkoop mogelijk kopen en zo duur mogelijk verkopen. Met fundamentele analyse krijg je inzicht in de waardering van bedrijven. Dat gebeurt via financiële ratio’s of berekeningen.

Een van de bekendste ratio’s is de koers-boekwaarde waarbij je de huidige beurskoers deelt door de boekwaarde per aandeel (= de waarde van het bedrijf volgens de boekhoudkundige balans). Hoe lager die ratio, hoe goedkoper.

Een goede tip is om verschillende ratio’s te checken. Wijzen die allemaal in eenzelfde richting, dan mag je er vanop afgaan dat je het bij het juiste eind hebt. Heel wat beursgoeroes zoals Warren Buffett en Benjamin Graham waren grote fan van fundamentele analyse.

Groeiaandelen

Groeibeleggers investeren in de bedrijven van morgen. De toekomstige winnaars, zeg maar. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die bezig zijn met trends zoals elektrische wagens of artificiële intelligentie.

Groeiaandelen zijn vaak veelbelovende bedrijven die zich in een hippe sector bevinden en een rooskleurige toekomst tegemoet gaan. Ze zijn typisch nog relatief jong en keren dus weinig tot geen dividend uit, omdat ze de winst in het bedrijf zelf herinvesteren om zo verder te groeien.

De tegenhanger van groeiaandelen zijn zogenaamde waardeaandelen. Dat zijn gevestigde waarden met vaak sterke cashflows die dividenden uitkeren. De bekende beursgoeroe Warren Buffett staat gekend voor zijn voorliefde voor waardeaandelen.

VIX-index

Volatiliteitsindex, sigma index, angstindex. Het zijn allemaal synoniemen voor de VIX-index, die de volatiliteit of bewegelijkheid van de S&P 500, de aandelenindex van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven weergeeft.

Uit de VIX-index kan je het sentiment van medebeleggers op korte termijn afleiden. Hoe hoger de waarde van de VIX-index, hoe meer onzekerheid er heerst bij medebeleggers. Doen er zich bepaalde ongunstige gebeurtenissen voor, zoals de coronacrisis, dan schiet de VIX vaak sterk naar omhoog.

Wil je je verder verdiepen in het ABC van de beurs? Download het gratis Bolero beurslexicon en ontdek 26 termen die elke belegger moet kennen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20