3 redenen waarom de inflatie dit jaar hoger zou kunnen uitvallen dan verwacht

De OESO waarschuwt centrale banken om hun belangrijkste rentetarieven niet te verlagen voordat de inflatie is bedwongen. 

  • Enkel de inflatieprognose voor de VS rechtvaardigt een versoepeling van het monetaire beleid. Daar zou de inflatie in het jaar 2024 moeten dalen naar 2,2 procent en in 2025 naar 2,0 procent (2023: 3,7 procent).
  • Er zijn drie redenen waarom de inflatie dit jaar hoger zou kunnen uitvallen dan momenteel verwacht:
    • Als de aanvallen van de Houthi’s in de Rode Zee op handelsschepen aanhouden , zou dit de vrachttarieven en energiekosten opdrijven. Inflatie: + 0,4%
    • De sterke Amerikaanse economie vormt een ander risico.Ondanks renteverhogingen groeide ’s werelds grootste economie in 2023 met 2,5 procent. De OESO heeft haar prognose voor 2024 nu verhoogd naar 2,1 procent van 1,5 procent in november. Dat de inflatie bij een hogere economische groei significant zou blijven dalen, is twijfelachtig.
    • De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft extreem krap. De werkloosheidsgraad ligt op een lage 3,7 procent. Tegelijkertijd werden er in januari 353.000 nieuwe banen buiten de landbouwsector gecreëerd, terwijl de markt slechts rekende op 180.000 banen. De loongroei bedroeg in december al 4,5 procent op jaarbasis. Het risico op een loon-prijsspiraal neemt toe.
Meer