17 jaar later is daar Galileo, het Europese GPS-systeem

De Europese satellietnavigatie Galileo is officieel geactiveerd. Over vier jaar moet het satellietsysteem helemaal compleet zijn. Pas dan kan een wereldwijd dekking worden gegarandeerd.

Galileo is operationeel van start gegaan met een netwerk van achttien satellieten. De volgende vier jaar moet Galileo nog twaalf satellieten lanceren om een werelddekkend netwerk te kunnen creëren. Galileo, een initiatief van de Europese Unie en het European Space Agency (ESA), lanceerde vijf jaar geleden zijn eerste satellieten en moet uiteindelijk een plaatsbepaling met een nauwkeurigheid van één meter garanderen. Daarmee wordt Galileo tien keer nauwkeuriger dan het Amerikaanse Global Positioning System (GPS) dat op dit ogenblik courant wordt gebruikt. De Europese satellietnivatie werd op het einde van de voorbije eeuw officieel gelanceerd, maar de uitbouw van het netwerk diende herhaaldelijk te worden onderbroken. Acht jaar geleden trokken een aantal partners uit de privésector zich uit het project terug. Daarnaast moest ook met een aantal technische problemen rekening worden gehouden, zoals de mislukte lancering van twee satellieten met een Soyuz-draagraket twee jaar geleden.

Economie

Cruciaal is echter dat de Europese technologie een burgerlijk alternatief kan bieden voor het Amerikaanse navigatiesysteem, dat door het Amerikaanse leger wordt gecontroleerd en uit strategische overwegingen eventueel kan worden geblokkeerd. De Europese Commissie wijst ook op het economisch belang van geolocalisering. Opgemerkt wordt dat diensten met satellietnavigatie inmiddels al 10 procent van het totale Europese bruto binnenlandse product vertegenwoordigen. Tegen het einde van volgend decennium zou dat aandeel volgens ramingen zelfs oplopen tot 30 procent. Naast de Europese en Amerikaanse navigatiesystemen is ook het Russische Glonass al operationeel. Tegen het einde van dit decennium zou ook het Chinese BeiDou actief moeten worden. Ook Japan en India werken aan satellietnavigatie. Op dit ogenblik zijn in de ruimte al ongeveer negentig navigatie-satellieten operationeel. Volgend decennium zou dat volgens ramingen kunnen oplopen tot minstens honderddertig satellieten. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20