149 wietboeren melden zich bij Nederlandse overheid voor ‘wietexperiment’: legale kweek en levering daar in zicht?

In Nederland hebben 149 henneptelers zich bij de overheid gemeld om cannabis te telen voor voor coffeeshops in de 10 gemeenten die deelnemen aan het zogenaamde ‘wietexperiment’. Daarmee wil Den Haag nagaan of het mogelijk is om in Nederland op een legale manier de levering, inkoop en verkoop van cannabis te regelen.

Het nieuws werd bekendgemaakt door de Nederlandse overheid. Ondanks de vele coffeeshops in Nederland is de koop en verkoop van cannabis er bij wet nog steeds verboden. In de praktijk wordt wiethandel bij onze noorderburen wel gedoogd. De levering en kweek van cannabis op grote schaal worden echter niet gedoogd door de politie en het gerecht. Regeringspartij D66, de partij die voor de proef in het huidige regeerakkoord pleitte, vindt dat ‘een onhoudbare situatie’.

Tegen 2021 is het de bedoeling dat het aantal legitieme wiettelers op 10 staat. De aanvragen zullen getoetst worden op volledigheid en worden inhoudelijk beoordeeld door experts. Bij de aanvraag moesten de telers een aantal stukken inleveren, zoals een plattegrond van de teeltlocatie en een financieel plan.

Het wietexperiment zal moeten aantonen of coffeeshops op een legitieme manier voorzien zullen kunnen worden van op kwaliteit gecontroleerde wiet. De softdrugs die op dit moment te verkrijgen is in Nederlandse coffeeshops wordt niet gecontroleerd op kwaliteit.

De beleidsmakers in Den Haag zijn ook benieuwd naar effecten van gereguleerde wietkweek op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Niet het enige cannabismekka

EPA

Tussen de jaren ’70 en jaren 2000 keek de hele wereld met grote ogen naar Nederland – en in het bijzonder naar Amsterdam – omwille van het gedoogbeleid.

Onze noorderburen zijn echter ingehaald, want in Canada, Georgië, Zuid-Afrika en Uruguay is cannabisgebruik en -bezit 100 procent legaal. In sommige Amerikaanse staten mag je blowen, maar de federale wet van de States beschouwt cannabis nog steeds als een verboden middel.

Meer