De Kerk weet het best: welke van de 7 hoofdzonden begaan we vaakst?

De Katholieke kerk heeft een lijst met zeven hoofdzonden in gebruik. Maar welke daarvan worden het meest begaan en zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen?

Gad Saad, auteur van “The Consuming Instinct: What Juicy Burgers, Ferraris, Pornography, and Gift Giving Reveal About Human Nature”, heeft een studie van de jezuïetenpriester Roberto Busa onder de loep genomen. De studie is bekend in de omgeving van het Vaticaan, want monseigneur Wojciech Giertych, een theoloog die in dienst van paus Benedictus XVI werkte, citeerde de studie ooit in de Osservatore Romano, de plaatselijke krant. De studie werd bevolen omdat het Vaticaan zich zorgen maakte over de daling van het aantal mensen dat te biechten gaan. Een derde van de katholieken vindt biechten zelfs zinloos geworden. De Heilige Stoel waarschuwde ervoor dat indien we de notie van de zonde verliezen, ons spiritueel ritme vertraagt. In de studie wordt  de frequentie van de zonden per geslacht gerangschikt:

Mannen:

1. Lust 2. Gulzigheid 3. Luiheid 4. Woede 5. Trots 6. Afgunst 7. Hebzucht

Vrouwen:

1. Trots 2. Afgunst 3. Woede 4. Lust 5. Gulzigheid 6. Hebzucht 7. Luiheid

Wat betreft de mannen kan de boodschap voor vrouwen dus moeilijk duidelijker zijn: alles draait om seks en eten.