In Tunesië mogen moslima’s nu niet-moslims huwen

In Tunesië heeft Saïda Garrach, de woordvoerder van de president, donderdag aangekondigd dat de minister van Justitie een rondzendbrief nietig heeft verklaard waarin werd gestipuleerd dat het Tunesische moslimvrouwen verboden was te trouwen met niet-moslims.

“Alle teksten die te maken hebben met het verbod voor een Tunesische vrouw om te trouwen met een buitenlander, meer in het bijzonder de circulaire die dateert uit 1973 en alle gelijkaardige teksten, zijn nietig verklaard,” staat te lezen op haar Facebokpagina.

De Tunesische president Béji Caïd Essebsi had op 13 augustus zijn regering gevraagd om het verbod op te heffen en werk te maken van de nietigverklaring van de richtlijn. De president kwam op die manier tegemoet aan de vraag van een zestigtal organisaties, waaronder de Association Tunisienne des Femmes Démocrates.

Totnogtoe moesten Tunesische moslimvrouwen die een niet-moslim wilden huwen  de overheid een certificaat bezorgen waarin de bekering tot de islam van hun toekomstige echtgenoot werd bevestigd.

Fundamentalisten zijn over de nieuwe richtlijn niet te spreken omdat die volgens hen aan de sharia raakt.

Tunesië, pionier van de vrouwenrechten

Tunesië speelt wel degelijk een pioniersrol inzake vrouwenrechten in Arabische wereld. Al in 2014 keurde het parlement een wet goed die wil dat ‘vrouwen en mannen gelijke rechten en plichten’ hebben.

In juli keurde het parlement een wet goed die geweld tegen vrouwen wil elimineren. De wet moet voor nooit geziene maatregelen zorgen in een Arabisch land, waar ruim 99% van de bevolking als islamitisch staat geregistreerd.

Zo zal het intrekken van een klacht voor vrouwenmishandeling niet meer automatisch leiden tot buitenvervolgstelling, maar zal de klacht verder worden onderzocht.

Ook zullen mannen die een seksuele relatie onderhouden met een meisje jonger dan 15 niet langer van vervolging worden vrijgesteld omdat ze met het meisje huwen. Wie een seksuele relatie aanknoopt met een meisje jonger dan 16 riskeert voortaan zes jaar gevangenis.

In de wettekst worden beschermingsmaatregelen en opvang voor slachtoffers van fysiek, moreel en seksueel geweld voorzien.

Discriminatie alom

Desondanks worden vrouwen in verschillende domeinen van de samenleving gediscrimineerd. Mensenrechtenorganisaties verwelkomen de wet maar benadrukken dat een mentaliteitswijziging meer voor de Tunesische vrouw zal doen dan een wetswijziging.

Een recent onderzoek gaf aan dat een op elke twee vrouwen in het land al met een of meerdere vromen van geweld is geconfronteerd.