Meer uitvoer, meer consumptie en meer investeringen… dit is Nederland

In Nederland is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 % gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centrale Bureau voor Statistiek. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Verder namen ook de investeringen weer toe. Het Nederlandse bbp groeit nu al 13 kwartalen achter elkaar.

De groei van het bbp in het tweede kwartaal is uitzonderlijk hoog, schrijft het CBS, want het is pas de derde keer in 17 jaar dat in Nederland zo’n groei werd opgetekend.

Bbp groeit met 3,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2016

Wordt het groeicijfer vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar dan bedraagt de groei zelfs 3,3 %. Enkel Zweden doet binnen de EU beter. België moet het met 1,4% doen. De groei is breed gedragen, wordt opgemerkt: meer uitvoer, meer consumptie en meer investeringen.

Consumenten

Consumenten hebben opnieuw meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden iets sterker dan in de voorgaande kwartalen. Consumenten besteden al 13 kwartalen op rij meer uit dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal gaven consumenten vooral meer uit aan kleding, elektrische apparaten en aan de inrichting van hun huis. Verder hebben ze meer besteed aan voeding, dranken en tabak. Ook gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptie. Ten slotte hebben buitenlandse consumenten meer besteed dan een jaar eerder. Vorig jaar viel Pasen in het eerste kwartaal, dit jaar in het tweede kwartaal. De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS woensdag ook bericht, de daling van de werkloosheid en het aanhoudende herstel op de woningmarkt. Verder lag het consumentenvertrouwen in het tweede kwartaal op het hoogste niveau in 10 jaar.

Eerste berekening

Het CBS benadrukt wel dat het om een eerste berekening gaat, op basis van de dan beschikbare informatie. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 22 september.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20