Frankfurt is eerste Duitse stad waar autochtonen een minderheid vormen

In Frankfurt zijn autochtonen voor het eerst in de geschiedenis in de minderheid. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau van de stad, die door de Frankfurter Rundschau worden gepubliceerd.

De Duitse metropool vervoegt zo een reeks Europese steden waaronder Amsterdam, Londen, Brussel en Genève. In Duitsland zullen na Frankfurt, ook snel in steden als Augsburg en Stuttgart de allochtonen de meerderheid gaan vormen. 

Uit de cijfers blijkt dat 51,2% van de bewoners van de Duitse stad een migratie-achtergrond heeft. Volgens Sylvia Weber, schepen van Immigratie van Frankfurt, telt de stad een grote reeks minderheden, maar is er geen groep die duidelijk dominant is. 13% van de bevolking is van Turkse origine en 61% van de mensen die niet in Duitsland geboren zijn, komen uit een ander EU-land.

Het rapport bevat nog een reeks interessante gegevens:

  • Bij de allochtonen leeft 49% onder de armoedegrens; bij de autochtonen is dat 23%.
  • 83% van de Duitse mannen en 78% van de Duitse vrouwen hebben een job, cijfers die terugvallen tot respectievelijk 73% en 59% bij mensen van buitenlandse origine.
  • Bij vrouwen van buitenlandse afkomst wordt een aanzienlijk hoger percentage alleenstaande moeders geregistreerd dan bij Duitse vrouwen.

Emancipatie van jonge vrouwen van de tweede generatie is sleutel

In hun boek Super-Diversity: A New Perspective on Integration (2013) schrijven Jens Schneider en zijn co-auteurs Maurice Crul en Frans Lelie dat tweederde van de jongeren in de meeste van de West-Europese steden nu al van buitenlandse origine zijn.

Volgens hen behoort iedereen die in een grote Europese stad woont straks tot een etnische minderheid, net als dat in New York het geval is, een stad die ze omschrijven als ‘een levendige en energieke metropool’.

De sleutel tot integratie ligt volgens hen bij de emancipatie van jonge vrouwen van de tweede generatie, eerder dan bij de politiek van multiculturalisme en assimilatie die beleidsmakers ons willen opleggen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20