Centrale toetsen voor alle Vlaamse leerlingen

Er komen voor het eerst centrale toetsen in Vlaanderen. Elke leerling zal in de loop van het leerplichtonderwijs vier keer zo’n centrale toets afleggen: aan het einde van het 4de en het 6de leerjaar en aan het einde van het 2de en 6de jaar secundair onderwijs.

De eerste toetsen worden afgenomen in 2023, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

‘Dit is een kleine revolutie in het Vlaamse onderwijs. Voor het eerst zullen we de leerwinst van alle leerlingen objectief in kaart brengen. Zo kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs gericht verbeteren’, aldus de minister in een mededeling vandaag.

Kwaliteit onderwijs bewaken

‘We zullen kunnen meten in hoeverre de leerlingen de eindtermen echt beheersen en in hoeverre leerlingen en scholen erin slagen om leerwinst te boeken. We moeten dit doen als we de kwaliteit van ons onderwijs willen beschermen en als we de lat hoog willen blijven leggen voor onze leerlingen.’

De Vlaamse regering trekt nu 13,5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van de centrale toetsen. Die zullen worden afgenomen aan het einde van het 4de en 6de leerjaar en aan het einde van het 2de en 6de jaar secundair onderwijs.

Medewerking universiteiten

Een universitair steunpunt zal als onafhankelijke instantie gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde en net- en koepeloverschrijdende proeven uitwerken.

De onderwijsverstrekkers zullen via een klankbordgroep betrokken worden bij de ontwikkeling van de toetsen, zodat het eindresultaat gedragen is door het veld.

In het secundair onderwijs zullen de eerste gecentraliseerde toetsen afgenomen worden in 2023, het lager onderwijs volgt in 2024. Weyts lanceert een open oproep voor een universitair steunpunt dat de toetsen zal uitwerken, scholen zal ondersteunen bij de afname en de resultaten zal analyseren op leerling-, klas-, school- en systeemniveau. Er is meteen voldoende financiering voorzien tot eind 2025.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20