1 op 10 informatici in ons land is een Indiër

De Belgische informaticasector telt 46.000 werknemers, maar bijna 10 procent van die banen worden ingevuld door een detachering vanuit India. Dat blijkt uit een rapport van de Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK).

De Belgische informaticasector telt 46.000 werknemers, maar bijna 10 procent van die banen worden ingevuld door een detachering vanuit India. Dat blijkt uit een rapport van de Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK).

De socialistische vakbond maakt daarbij volgens de krant De Tijd gewag van een oneerlijke concurrentie omdat Belgische programmeurs, analisten en softwareontwikkelaars uit de markt geprijsd worden door Indiërs die voor een minimumloon kunnen worden ingeschakeld.Er wordt op gewezen dat de Belgische sociale zekerheid door de inschakeling van de Indiase werknemers jaarlijks ongeveer 26 miljoen euro inkomsten mist.Informaticus behoort in België al geruime tijd tot de knelpuntberoepen. Daardoor werd elf jaar geleden een verdrag gesloten waardoor Indiase werknemers met een detachering tijdelijk op de Belgische arbeidsmarkt kunnen worden ingeschakeld.

Herziening

De Indiase medewerkers kunnen maximaal vijf jaar in België werken, waarbij ze onder de Belgische arbeidswetgeving vallen, maar wel hun sociale zekerheid in eigen land betalen.Daardoor worden Indiase werknemers voor de Belgische informatica-bedrijven gevoelig goedkoper. In België moet immers een bijdrage van ongeveer 33 procent voor de sociale zekerheid worden betaald, maar in India valt dat cijfer terug tot 12 procent.Dit systeem leidt volgens de vakbond tot oneerlijke concurrentie, waardoor Belgische werknemers hun baan verliezen. Door de lagere bijdragen voor de sociale zekerheid zou een Indiase werknemer voor een onderneming immers tot 6.000 euro per jaar goedkoper zijn dan een Belgische collega.Bovendien valt een Indiase werknemer ook niet onder de Belgische collectieve arbeidsovereenkomst. Voor een Indiase werknemer moet een bedrijf daardoor rekening houden met een gemiddeld bruto jaarloon van 39.400 euro, terwijl voor een Belgische werknemer een gemiddeld budget van 49.500 euro moet worden voorzien.De vakbond vraagt dat het bilateraal verdrag met India wordt herbekeken, zodat de detachering tot maximaal zes maanden beperkt blijft. Tevens zouden de collectieve arbeidsovereenkomsten ook voor de Indiase werknemers moeten gelden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20