We lazen een kleine 200 publicaties op Unia en dit is wat we vonden

De N-VA is kwaad op Unia. Ze heeft de aanval echter niet erg handig in gang gezet. Homans citeerde verkeerde cijfers; ze verwarde 17 met 47. En Demir haakte in op het Pietendebat, maar dat was vooral een zaak van het Minderhedenforum en Wouter Van Bellingen. Toch is de kern van de kritiek terecht: Unia polariseert, verdedigt teveel enkel ‘klagende allochtonen’ en schiet tekort op haar kerntaken. Unia heeft een probleem, en geen kleintje.

We deden daarom een onderzoek naar de eigen communicatie en vooral de publicaties van Unia. We lazen een kleine 200 publicaties op www.unia.be. Dit is maar een eerste, exploratief onderzoek. De gevonden resultaten zijn wel zo significant dat we enkele hypothesen kunnen formuleren. Die horen grondig onderzocht te worden. Dat kan in het kader van een audit op Unia. De hypothesen, of noem het de voorlopige, indicatieve besluiten van dit onderzoek:

  1. Unia besteedt veel aandacht aan de belangen, vragen en eisen van bepaalde minderheden zoals gehandicapten en moslims. Het besteedt minder of geen aandacht aan de legitieme rechten en belangen van andere groepen, zoals autochtone burgers (bij conflict met allochtonen), joden (zeker bij conflicten met moslims) en homo’s (tegenover militante moslims).
  2. Moslima’s die lijden onder religieus gemotiveerd geweld door de eigen gemeenschap worden al evenzeer genegeerd, net zoals anderen die klagen over agressie van bepaalde moslims.
  3. Unia treedt op als de verdediger van de belangen van bepaalde minderheden. Het toont voorkeuren die geen enkele grondslag vinden in zijn wettelijk mandaat. Het gedraagt zich als een particuliere advocaat, en niet als een instelling van openbaar nut.
  4. Met deze prioriteiten staat Unia op gespannen voet met de wet zelf en met de legitieme voorkeuren van de meerderheid van de Vlamingen, waarschijnlijk ook met die van de Franstaligen en zeker met de voorkeuren van de huidige federale en Vlaamse wetgever en regeringen. De democratische legitimiteit van zijn beleid is dus problematisch.
  5. Unia schaadt het algemeen belang.
  6. Als we al deze aanwijzingen op een rij zetten, dan kunnen we niet anders dan grote vragen stellen bij de relevantie, volledigheid en nauwkeurigheid van alle rapporten die het publiceert. Unia lijkt een militante strijdvereniging uit één politieke stroming.

Deze hypothesen zijn het logische besluit van ons onderzoek. Hoe pakten we dat aan? Daarvoor keken we naar de wijze waarop Unia over de verschillende groepen spreekt en wat het daarrond doet. We onderzochten het voorkomen van een vijftiental termen en begrippen zoals ‘moslim’ en ‘jood’, ‘rechten’ en ‘plichten’ of ‘islamofobie’ en ‘antisemitisme’. We onderzochten telkens wie gebaat was bij de standpunten en de geboden informatie en of er sprake is van disproportionele voor- en nadelen én telkens voor wie. We keken ook naar welke soort acties Unia ondernam voor welke genres vragen van de verschillende groepen. Analoge onderzoeken werden ook toegepast op documenten zoals jaarverslagen of meer uitgewerkte standpunten. Dit is anderzijds geen oordeel over de individuele medewerkers van Unia. Ik kreeg zelf meermaals puike, professionele antwoorden van juristen van Unia. Hun werk is zonder enige twijfel  maatschappelijk waardevol. Voor meer over mijn onderzoek over Unia, lees verder in ‘Unia heeft lak aan het algemeen belang’


De auteur Rudi Dierick is ingenieur, zakelijk adviseur en hoofdredacteur De Bron Deze opinie vertolkt enkel de mening van de auteur en verscheen eerst op De Bron

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20