De Kerk en pedofilie: ‘Laten we alles bij het oude laten’

Marie Collins, een Ierse vrouw die in haar jeugd seksueel misbruikt werd door een priester, heeft ontslag genomen uit de commissie die paus Franciscus adviseert in de strijd tegen kindermisbruik in de kerk.

De Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen werd drie jaar geleden door de paus in het leven geroepen met als doelstelling maatregelen voor te stellen die kinderen en minderjarigen binnen de kerk moeten beschermen tegen pedofilie. De katholieke kerk kwam de voorbije decennia herhaaldelijk in opspraak vanwege seksschandalen met minderjarigen en dat in zowat alle landen waar ze actief is.

9% van alle priesters

Niet minder dan 100.000 kinderen ““ en waarschijnlijk zelfs dubbel zo veel-  zijn op een of andere manier door katholieke priesters misbruikt. Dat komt overeen met 9 procent van het totale aantal priesters, en niet de 1% waarover het Vaticaan altijd spreekt, schreef de Australische mensenrechtenactivist en advocaat Geoffrey Robertson QC in 2010 in zijn boek ‘The Case of the Pope: Vatican Accountability for Human Rights Abuse’. Het feit dat priesters verplicht worden tot het celibaat en op geen enkele manier hun seksuele behoeftes kunnen bevredigen heeft tot een massaal kindermisbruik geleid, schreef Robertson, die zijn bewijsvoering verzamelde over verschillende decennia.

Een homofiele lobby binnen de Curie

In 2014 hadden de Verenigde Naties het Vaticaan gevraagd dringend maatregelen te nemen om een einde te maken aan het klimaat van straffeloosheid inzake seksueel misbruik door priesters. Door misbruikzaken te verzwijgen of er te traag op te reageren heeft het Vaticaan de verdragsafspraken van de VN-conventie tegen Marteling geschonden, aldus de VN-commissie die toeziet op de naleving van die conventie. 

Kort na zijn aantreden in 2013 had paus Franciscus al het bestaan van een homofiele lobby binnen de Curie toegegeven.

Een ‘cultuur van verzet’ binnen het Vaticaan

De Commissie deelde woensdag het ontslag van Marie Collins mee en haalde als reden haar ‘frustratie met het gebrek aan medewerking’ vanuit ‘de Romeinse Curie’ aan. De Curie is het bestuursapparaat van de paus dat wordt gevormd door de organen van de Heilige Stoel die de paus bijstaan in het vervullen van zijn taken als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.

In een mededeling had Collins het over ‘cultuur van verzet’ binnen in het Vaticaan. Ondanks dat verschillende door de Commissie voorgestelde maatregelen al door de paus werden goedgekeurd, weigeren Vaticaanse bureaucraten de nieuwe regels te implementeren.

Ze bekritiseerde ook de ‘interne politieke spelletjes’ en zei dat ‘de weerstand tegen verandering’ en de ‘klerikale overtuiging alles beter te weten’ mee aan de basis van haar beslissing lagen.

Geen vertrouwen meer in de paus

Collins zegt niet te begrijpen waarom deze mannen ‘er anno 2017 nog altijd in slagen andere zaken belangrijker te vinden dan de veiligheid van minderjarige kinderen en andere kwetsbare volwassenen.’

Peter Saunders, het enige andere slachtoffer van kindermisbruik dat ook in de Commissie zetelde, werd een jaar geleden al op een zijspoor geplaatst. Saunders zei toen ‘alle vertrouwen in de paus te hebben verloren om het probleem aan te pakken’.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20