In Italië bestaat de islam officieel niet

In Italië bestaat de islamitische godsdienst niet. Officieel dan, want in het land – dat enkel het christen- en jodendom erkent – wonen naar schatting 1,4 miljoen praktiserende moslims, wat van de islam de facto de tweede grootste godsdienst van het land maakt.
Omdat de islam geen officieel statuut heeft, kunnen moskeeën in Italië geen aanspraak maken op overheidsgeld. Het betekent ook dat islamitische huwelijken geen rechtsgeldigheid hebben en dat moslims geen recht hebben om vrijaf te nemen op islamitische feestdagen.

‘Pact voor de regularisatie van de islam’

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken doet nu inspanning om die situatie te regulariseren en ondertekende onlangs een ‘Pact voor een Italiaanse islam’ met de negen grootste moslimorganisaties in het land. Dat pact wil niet enkel dat een register moet worden gecreëerd waarin de imams die prediken vermeld staan, ze worden ook verplicht dat in het Italiaans te doen. Dat is een première, die niet voor andere godsdiensten geldt. De katholieke kerk organiseert op regelmatige tijdstippen misvieringen in vreemde talen, om gelovigen aan te trekken.

Screenshot 2017-02-08 13.07.53De islam is in Italië dan ook weinig populair. Uit een recent onderzoek van Pew Research blijkt dan 69% van de Italianen een negatieve opinie heeft over moslims, het hoogste percentage in de EU. Ook in andere landen vindt men dat moslims zich onvoldoende integreren in de samenleving.

De lokale moslimbevolking is niet opgezet met de de taalbeperking, maar velen begrijpen de maatregel vanwege ‘de historische context’ waarin hun godsdienst zich vandaag bevindt.

In andere EU-landen wordt de islam dan weer beperkt: Slovakije keurde in december een wet goed die moet voorkomen dat de islam in de toekomst in het land de status van officiële godsdienst kan krijgen. Ook Hongarije zette vorig jaar stappen om de ‘islamisering’ te verhinderen. In Nederland tenslotte worden in maart verkiezingen gehouden. De PVV van Geert Wilders, die in alle peilingen aan de leiding staat, streeft naar een verbod op de islam.

Italië neemt nu een voorbeeld aan Oostenrijk. In dat land zijn in 2015 een reeks hervormingen aan een bestaande islamwet uit 1912 toegevoegd en de rechten en plichten van moslims in het land opnieuw gedefinieerd. In Oostenrijk wonen naar schatting 600.000 moslims op een inwonersaantal van 8,5 miljoen mensen. De wet bepaalt dat lokale moslimgemeenschappen geen fondsen meer mogen accepteren uit het buitenland. Ook moeten imams voortaan het Duits machtig zijn.

Meer