Museum Auschwitz-Birkenau zoekt souvenirs

Het museum van Auschwitz-Birkenau heeft woensdag een oproep gelanceerd aan alle Duitsers en Oostenrijkers, die nog objecten in bezit zouden hebben die eigendom zijn geweest van voormalige SS-soldaten, die het Poolse concentratie- en uitroeiingskamp hebben helpen bewaken.

Het is de eerste keer dat het museum zich richt tot mensen die foto’s, brieven of andere privé-souvenirs van de SS in hun bezit hebben. Het museum garandeert aan eventuele schenkers volledige anonimiteit.

De voorwerpen zullen, naast de getuigenissen van overlevenden, de administratieve documenten vervolledigen die in het kamp zijn aangetroffen.

De directeur van het museum legt zijn oproep als volgt uit:

‘Het lezen van dagboeken en brieven van de nazi’s die in kampen werkten moet meer inzicht geven in de mentaliteit en beweegredenen van de medewerkers. Met die kennis hopen we toekomstige generaties te kunnen waarschuwen voor populisme en haatzaaierij.’

Meer