Toenemende interesse voor Antwerpse kantorenmarkt

In Vlaanderen werd vorig jaar 213.000 vierkante meter kantoorruimte aan een nieuwe gebruiker toegewezen. Daarmee kende de kantorenmarkt een stijging met 16 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van makelaar Jones Lang LaSalle.

Opgemerkt wordt dat de helft van alle opgenomen ruimte gesitueerd is in Antwerpen. Die sterke prestatie moet volgens de makelaar vooral worden gelinkt aan de verbetering van de treinverbindingen, waardoor men vanuit Nederland, Brussel en Brussels Airport veel sneller in Antwerpen raakt dan in het verleden. Jones Lang LaSalle wijst erop dat de wijken rond Antwerpen-Centraal en Berchem-Station dan ook een grote populariteit genieten. Aangevoerd wordt dat de groei van de Vlaamse kantorenmarkt de voorbije jaren vooral werd gedragen door de regio Gent, waar de capaciteit op tien jaar tijd met 20 procent is gegroeid tot 1,3 miljoen vierkante meter, terwijl de regio tegelijkertijd met een opmerkelijk beperkte leegstand diende af te rekenen.

Kievitplein

Daarbij werd opgemerkt dat de Antwerpse kantorenmarkt daarentegen de negatieve impact van de mobiliteitsproblematiek voelde. “Het voorbije jaar bracht echter een totaal ander beeld,” wordt in de krant De Tijd beklemtoond. Nochtans zijn de vervoersproblemn in de regio zeker niet opgelost, maar wel zou de positieve impact zijn ervaren van de verbeterde treinverbindingen. Gewezen wordt naar het Kievitplein aan de achteringang van Antwerpen-Centraal, waar De Persgroep een oppervlakte van minstens 8.000 vierkante opneemt. Dat is meteen ook de grootste transactie van het jaar. Ook op het gebied van huurprijs is Antwerpen voor de gebruiker bijzonder aantrekkelijk. Voor de hoogste huur op een toplocatie moet worden gerekend met een jaarkost van 145 euro per vierkante meter. Daarmee is Antwerpen niet duurder dan Mechelen, maar bovendien ook goedkoper dan Gent en Leuven, waar respectievelijk 155 euro en 150 euro moet worden betaald. In Vlaanderen is 116.000 vierkante meter kantooroppervlakte in aanbouw, maar 61 procent van dat pakket situeert zich in Antwerpen, vooral rond Berchem-Station.

Meer