ECB: Europeaan werd voorbije jaren wel degelijk armer

Europeanen zijn de voorbije jaren wel degelijk armer geworden. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB).

De ECB deed onderzoek naar het huishoudelijke- en consumptiebudget van 84.000 gezinnen in 18 landen van de eurozone. In België werkten 2.284 gezinnen aan het onderzoek mee. De studie werd in december gepubliceerd en omvat de periode 2010 – 2014.

Europeaan werd armer

Geconcludeerd mag worden dat de grote financiële crisis de Europeanen armer heeft gemaakt en dat de Europese regeringen er niet in slaagden de rijkdom beter over de bevolking te verdelen.

‘Vergeleken met eerdere gegevens is de netto rijkdom voor zowat iedereen gedaald. Zowel het gemiddelde als de mediaan daalden met ongeveer 10%. Procentueel zijn de dalingen groter bij de lagere bevolkingslagen. Zo ging de armste 25% van de bevolking er met 14,7% op achteruit; de rijkste 25% met slechts 10,2%.’

‘Bovenaan bezitten de 10% rijkste gezinnen 51,25% van de totale netto rijkdom; onderaan heeft 5% van de bevolking netto schulden, wat betekent dat hun financiële verplichtingen groter zijn dan de waarde van hun activa.’

  • De gemiddelde netto rijkdom van Europeanen is 104.100 euro.
  • De armste 10% van de bevolking bezit amper 1/100ste daarvan of 1.000 euro.
  • De 10% rijkste Europeanen bezit 496.000 euro of 5 keer het gemiddelde.
  • De 5% rijkste Europeanen bezit  743.900 of 7 keer het gemiddelde.

household-protfolio

De Europeaan en zijn huis

De netto rijkdom van de meeste Europeanen zit in de waarde van hun huis, maar die waarde is in de bestudeerde periode met gemiddeld 12% gedaald. Vastgoedeigenaars die nog een hypotheek afbetalen zagen de waarde van hun huis (HMR of household main residence) zelfs met 20% afnemen. De Belgen ontsnapten grotendeels aan deze waardevermindering, Nederland en een resem zuiderse landen kregen hier de zwaarste klappen te verwerken.

screenshot-2017-01-03-08-17-55

De Gini-coëfficiënt tenslotte, die de inkomensongelijkheid in een land weerspiegelt, steeg tussen 2010 en 2014 van 68 naar 68,5%, wat betekent dat de EU een iets meer ongelijke plek is dan ervoor.

Meer