Dieetkeuze heeft grote invloed op ecologische voetafdruk

De impact van de dieetkeuze op het leefmilieu mag niet worden onderschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Technology Sydney.

Een verschuiving naar een plantendieet zou volgens de onderzoekers een interessante oplossing kunnen aanreiken om de ecologische voetafdruk van de mens te verkleinen en een duurzaam beheer van de wereldwijde voorwaarden fosfor, een cruciale grondstof voor de landbouw, te kunnen garanderen. Opgemerkt wordt onder meer dat één kilogram fosfor kan worden gebruikt voor de productie van 16 kilogram rundvlees enerzijds of 3.333 kilogram aardappelen anderzijds. “Een verschuiving in het dieet is mogelijk een onderschat instrument om de ecologische voetafdruk van de mens te verkleinen,” zegt onderzoeksleider Geneviève Metson, professor duurzame landbouw aan de University of Technology Sydney. “Fosfor is een grondstof die steeds schaarser wordt en de landbouw voor grote problemen stelt. De sector heeft het product immers nodig als meststof om de productiviteit van de teelten op peil te houden.”

Duurzaamheid

De onderzoekers merken op dat teelten enerzijds kunnen worden gebruikt voor onmiddellijke menselijke consumptie, maar ook als voedsel voor dieren een onderdeel van de voedselketen kunnen zijn. Die activiteiten hebben echter verschillende voorraden fosfor nodig. Een verschuiving in het dieet kan volgens de onderzoekers dan ook een belangrijke impact hebben op het gebruik van fosfor en de ecologische voetafdruk. “Wanneer de bevolking van een stad naar een plantaardig dieet zou overstappen, zouden de emissies van fosfor – die een negatieve impact kunnen hebben op onder meer de kwaliteit van de watervoorraden – met 8 procent toenemen,” geeft professor Metson toe. “Anderzijds kon worden vastgesteld dat de ecologische voetafdruk van de stadsbewoners met 72 procent zou inkrimpen. Die cijfers geven aan dat het dieet van de mens een belangrijk onderdeel kunnen zijn van een planning voor een duurzame voedselcyclus.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20