11.000 wetenschappers schrijven dat we met te veel mensen op aarde zijn

Meer dan 11.000 wetenschappers uit 153 landen schrijven in een gezamenlijke verklaring dat de mensheid “nooit eerder gezien lijden” wacht indien er geen ingrijpende maatregelen komen tegen de klimaatcrisis.  Hoewel het ons niet ontbreekt aan waarschuwingen over de gevolgen van de klimaatverandering gaat het over een significante verklaring vanwege de data die er in worden vermeld.

De wetenschappers pleiten voor grootschalige veranderingen in de manier waarop de samenleving functioneert en omgaat met natuurlijke ecosystemen.

In hun verklaring schrijven de wetenschappers dat de klimaatverandering zich sneller ontwikkelt dan ze verwacht hadden. “Het is ernstiger dan we dachten en het bedreigt naast de natuurlijke ecosystemen ook het lot van de mensheid.”

De verklaring staat in het wetenschappelijk tijdschrift BioScience en valt samen met het 40-jarig jubileum van de eerste globale klimaatconferentie, die in 1979 in Genève werd georganiseerd. Bij hun verklaring publiceren de wetenschappers een reeks grafieken die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat.

Een verwoestend beeld van de staat van de planeet

Wie de grafieken bestudeert, ontdekt een verwoestend beeld van onze planetaire gezondheid. De vleesconsumptie, broeikasgasemissies, smeltend ijs, het niveau van de zeespiegel en extreme weersomstandigheden tekenen een grimmig portret van 40 jaar verspilde kansen.

Dringend inperken van de bevolkingsgroei

Volgens de wetenschappers moet we ook dringend werk maken van het inperken van de bevolkingsgroei. Die “wordt best gestabiliseerd – en gereduceerd – binnen een kader dat de sociale integriteit waarborgt,” schrijven ze.

Verder pleiten ze voor de inperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en van de ontbossing. Ook eten we best veel minder vlees en maken we idealiter snel een einde aan de ongecontroleerde groei van het vliegverkeer.

Het initiatief voor de verklaring komt van William J. Ripple, die ecologie doceert aan de universiteit van Oregon.  Die nam het initiatief naar eigen zeggen vanwege de toename in extreme weersomstandigheden. Volgens de wetenschappers maken we best snel werk van een monitorsysteem dat veel meer bijhoudt dan de CO2-uitstoot of temperatuurstijgingen. Volgens hen is er ook een duidelijke link tussen de klimaatcrisis en overconsumptie.

Er valt in de verklaring ook wat goed nieuws te rapen. Zo is op vlak van geboortebeperking veel vooruitgang gemaakt. De wetenschappers verheugen zich ook over de groei van wind- en zonne-energie. Tenslotte wordt het  Amazonewoud steeds beter beschermd, een tendens die recent opnieuw tot een einde kwam, schrijven ze.

Concrete maatregelen

Van de volgende concrete maatregelen maken we volgens de meer dan 11.000 wetenschappers best dringend werk:

  • Een efficiënter gebruik van energie en het invoeren van CO2-belasting om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen.
  • Het stabiliseren van de wereldbevolking door ethische maatregelen, waaronder beter en langer onderwijs voor meisjes.
  • Een verbod op de vernietiging van bossen die CO2 absorberen.
  • Een aangepast plantaardig dieet, door een vermindering van de vleesconsumptie en van voedselverspilling.
  • De ontkoppeling van economische doelen aan de groei van het bbp

Het rapport komt er daags nadat de Amerikaanse president Donald Trump de procedure heeft ingezet om zijn land formeel uit de klimaatovereenkomst van Parijs te halen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20