10 procent van gezinnen heeft geen geld meer voor basisuitgaven

Het vertrouwen van de consument is in mei licht gestegen, maar blijft bijzonder zwak. Dat blijkt uit de consumentenenquête door de Nationale Bank. Zelfstandigen en gezinnen zijn het hardste getroffen.

In april stortte het vertrouwen van de consumenten als gevolg van de coronacrisis volledig in. In mei is dat iets toegenomen. We zijn wat minder pessimistisch over de algemene economische ontwikkelingen. Er is daarentegen wat meer pessimisme over de werkloosheid in ons land.

De gezinnen zijn bovendien wat minder ongerust over hun financiële situatie het komende jaar, hoewel het tijdelijke inkomensverlies door het coronavirus voor veel gezinnen voorlopig nog aanzienlijk blijft.

Zelfstandigen

Dat is vooral voor zelfstandigen het geval. Zowat 45 procent van hen lijdt een inkomensverlies van meer dan 30 procent in vergelijking met een normale situatie, voor de helft van die groep gaat het zelfs om een inkomensdaling met meer dan de helft. Bijna 20 procent van de zelfstandigen verliest tussen de 10 en 30 procent van het inkomen, 36 procent lijdt geen of minder dan 10 procent inkomensverlies.

Bij de loontrekkenden, die door stelsels van tijdelijke werkloosheid minstens een deel van hun inkomen gewaarborgd zien, heeft bijna 70 procent geen of minder dan 10 procent inkomensverlies. Bijna 20 procent verliest tussen de 10 en 30 procent, 12 procent moet het met meer dan 30 procent minder inkomen doen.

De gepensioneerden en inactieven zijn financieel het minst getroffen door de coronacrisis, omdat die van een gewaarborgd inkomen genieten.

Gezinnen

Niet alle gezinnen zijn even goed gewapend tegen inkomensverlies. Uit de enquête blijkt dat de spaarbuffer voor iets meer dan 10 procent van de gezinnen zelfs nog geen maand aan levensnoodzakelijke uitgaven kan dekken. Voor een vijfde van de gezinnen dekt de buffer maar één tot drie maanden aan basisuitgaven, voor 16 procent gaat het om drie tot zes maanden. Iets meer dan de helft van de gezinnen kan langer dan zes maanden verder.

Zowat 10 procent van de gezinnen bevindt zich daardoor in een zeer kwetsbare situatie. Zij lijden een inkomensverlies van zeker 10 procent en hebben een spaarbuffer van maximaal 3 maanden. De gezinnen verwachten door de coronacrisis het komende jaar trouwens iets minder te kunnen sparen dan het vorige jaar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20