10 handige zinnen die aantonen dat je de Krimcrisis begrijpt… ook als dat niet zo is

Weet je niet wat zeggen wanneer je vrienden of collega’s over de crisis in Oekraïne praten? Spreek dan één of meerdere van deze zinnen uit en bluf jezelf een weg door de discussie.

  1. Het is simplistisch om in termen van oost versus west te denken in de globale, multipolaire wereld waarin we leven.” Deze zin kan je natuurlijk in elk debat gebruiken, maar is daarom niet minder waar.

  2. Sevastopol is strategisch belangrijk voor Poetin, vooral gezien de situatie in Syrië.” Met deze bevestig je jez status van persoon die naar het grotere plaatje kijkt en besef heeft van de geopolitieke situatie van de multipolaire wereld waar je het net over had.

  3. Wat we nu meemaken is de terugkeer van de geografie.” Zo verleg je het focuspunt van de discussie van de complexe diplomatische situatie in Oost-Europa naar de globale context. Bovendien is het zo vaag en betekenisloos dat je de stelling op tal van manieren kan verklaren.

  4. De parallellen met Hitler en het Sudetenland (of de Anschluss) / Peter de Grote (of Stalin) en de Tataren zijn opmerkelijk.” Dergelijke analogieën zijn verleidelijk voor onervaren bluffers, maar zorg dat je niet verwikkeld raakt in moeilijke historische discussies. Als men je in een hoek drijft, zeg dan, met een peinzende blik op je gezicht, iets als “Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat Poetin Hitler is” of “Laat ons de historische vergelijking niet te ver doortrekken.”

  5. Oekraïne betekent overigens letterlijk ‘grensgebied’.” Gemakkelijk te onthouden en feitelijk correct. Bovendien lijkt deze zin ook een kern van wijsheid te bevatten.

  6. Juist, maar Poetin riskeert zijn hand te overspelen.” Wacht tot iemand over de ‘limieten aan de westerse macht’ begint en counter dan met dit antwoord. Vervang natuurlijk ‘Poetin’ door ‘de Nato’ als je gesprekspartner de grenzen aan Poetins macht aankaart.

  7. We dienen op onze hoede te zijn van etno-nationalistische bewegingen.” Leid je racistische veralgemeningen over Slavische, Tataarse en Russische nationalisten hiermee in.

  8. Orthodoxe christenen kijken op een heel andere manier tegen de situatie aan.” Verwijs ook terloops naar het ‘Patriarchaat van Moskou’ alsof je er van uitgaat dat je gesprekspartners de verschillende christelijke stromingen net zoals jij kennen.

  9. Het gaat natuurlijk allemaal om de olie.” Niemand zal je hierop durven tegenspreken en zeker niet als je ook de woorden ‘schaliegasrevolutie’, ‘oligarchen’, ‘Kremlin’, ‘Gazprom’, ‘Glasnost’ en ‘Perestrojka’ laat vallen (en liefst in een Russisch aandoend accent).

  10. Ik begrijp niet dat je hier zo licht overgaat. Dit zou wel eens het begin van de Derde Wereldoorlog kunnen zijn.” Direct kom je over als de enige persoon die de ernst van de zaak beseft en het gewicht van de wereld op zijn schouders draagt. Tegelijk leg je er misschien ook de (andere) praatjesmakers aan de tafel het zwijgen mee op.

(via The Spectator)