Zwitserse vrouwen zullen jaar langer moeten werken; voortaan zelfde pensioenleeftijd als mannen

In Zwitserland wordt de pensioenleeftijd voor vrouwelijke werknemers verhoogd. Daarbij wordt het verschil met mannelijke collega’s weggewerkt. Dat is het gevolg van een referendum dat de Zwitserse overheid organiseerde. De verandering aan het Zwitserse pensioenstelsel werd met 50,57 procent van de stemmen aangenomen, terwijl 49,4 procent van de deelnemers aan het referendum het voorstel afwees.

In Zwitserland ligt de pensioenleeftijd voor mannen op 65 jaar. Vrouwen konden tot nu toe hun carrière een jaar vroeger afsluiten. Door het nieuwe referendum zullen echter ook de Zwitserse vrouwen in de toekomst pas op 65-jarige leeftijd met pensioen kunnen aan.

Financiering

De Zwitserse regering had een gelijkaardige hervorming al een eerste keer achttien jaar geleden proberen door te voeren. Maar dat voorstel werd destijds weggestemd. Een tweede poging vijf jaar geleden leverde evenmin succes op. De pensioenverhoging voor de Zwitserse vrouwen werd nu al wel door het parlement goedgekeurd, maar diende nog door een referendum bevestigd te worden.

Tegelijkertijd moest ook over een verhoging van de belasting op toegevoegde waarde worden gestemd. De maatregelen zijn volgens de Zwitserse overheid nodig om de uitgaven van het pensioenstelsel te kunnen blijven dekken.

“Het aantal gepensioneerden kent immers een sterkere groei dan de populatie werkende mensen”, werd er aangevoerd. “Bovendien loopt de levensverwachting – vooral bij vrouwen – verder op. Daarom dienen bijkomende financiële middelen te worden voorzien om het pensioenstelsel in evenwicht te kunnen houden.”

Tegenstanders van de maatregel – met inbegrip van de vakbonden en een aantal linkse politieke partijen – benadrukten dat vrouwen op de Zwitserse arbeidsmarkt al met een belangrijke discriminatie worden geconfronteerd.

“Vrouwen ontvangen in het algemeen een lager loon dan hun mannelijke collega’s”, wierpen de critici op. “Hierdoor ontvangen vrouwen in Zwitserland ook een kleiner pensioen dan mannen. Ook de nieuwe maatregelen zullen vrouwen en lagere inkomenscategorieën onevenredig zwaar treffen.”

Taalgebieden

Uit statistieken van het Zwitserse ministerie van Economie blijkt dat vrouwen twee jaar jaar geleden 35 procent minder pensioengeld ontvingen dan mannen. Volgens linkse partijen moeten eerder andere gender-ongelijkheden worden aangepakt vooraleer aan de pensioenleeftijd van vrouwen geraakt zou mogen worden.

Andere politieke strekkingen wezen echter op de noodzaak om het Zwitserse pensioensysteem een grotere financiële stabiliteit te bezorgen. Opmerkelijk is wel dat er bij de stemming over het voorstel ook duidelijke verschillen tussen de Zwitserse taalgroepen naar voor kwamen.

In de Franstalige en Italiaans-sprekende kantons van het land werd de verhoging van de vrouwelijke pensioenleeftijd duidelijk afgewezen. In de Duitssprekende gebieden vond het voorstel echter wel een comfortabele meerderheid.

(bg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20