“Zonder marktconcurrentie dreigt Chinese economische groei sterk te vertragen”

Indien China geen grotere inspanningen doet om de marktconcurrentie aan te wakkeren, dreigt de economische groei van het land de volgende jaren sterk te zullen vertragen. Dat staat in een rapport van de Atlantic Council, een Amerikaanse denktank, in samenwerking met consulent Rhodium Group.

Om problemen te vermijden moet China volgens het rapport de particuliere sector opnieuw een grotere rol in de nationale economie laten opnemen. Tevens wordt opgemerkt dat de Chinese autoriteiten ook in beide richtingen meer grensoverschrijdende investeringen moet toelaten.

Groeipotentieel

“Zonder een marktgerichte verschuiving zal China het moeilijk hebben om tegen het midden van dit decennium een ​​groeipotentieel van meer dan 3 procent per jaar te behouden”, benadrukken de onderzoekers. “Het jongste decennium heeft de Chinese economische groei een geleidelijke vertraging laten optekenen.”

“Daarbij was er nog sprake van een eencijferige groei, vergeleken met de relatief grote groei die China liet optekenen kort na zijn toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie begin deze eeuw.”

China rekent dit jaar op een economische groei van minstens 6 procent. Het voorbije jaar, dat zwaar door de uitbraak van de coronacrisis werd geraakt, boekte de Chinese economie een groei van 2,3 procent.

“Hoewel China op sommige gebieden – zoals in de handel, waar het land de tarieven heeft verlaagd tot een niveau dat ook de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hanteren – vooruitgang heeft geboekt, staan ​​een aantal recente beleidssignalen haaks op een marktgeoriënteerde ontwikkeling”, merkt het rapport op.

“De drastische ingrepen van de Chinese regering tegen particuliere bedrijven in sectoren zoals technologie en onderwijs moet de volgende jaren nog voor een sterkere staatscontrole doen vrezen.”

Overcapaciteit

“De Chinese president Xi Jinping heeft gekozen voor een beleid dat zijn land minder afhankelijk van de buitenwereld moet maken”, zeggen de onderzoekers nog. “Dat dreigt echter ook uit te monden in een nauwere nauwere economische integratie en onderlinge afhankelijkheid op de binnenlandse markt.”

Xi Jinping lijkt volgens de analisten inmiddels ver verwijderd van de intenties die hij bij het begin van zijn ambtstermijn naar voor had geschoven en waarbij hij te kennen had gegeven de markten te zullen laten beslissen.

In het rapport wordt verder gewezen op het feit dat de gewone Chinese bevolking nog slechts bijzonder toegang krijgt tot buitenlandse investeringen. “Dat heeft geleid tot een overvloed aan kapitaal op de binnenlandse markt”, luidt het. “Hierdoor werd in veel binnenlandse sectoren in overcapaciteit geïnvesteerd.”

“Onvoldoende marktconcurrentie en inefficiëntie zullen de productiviteit ondermijnen en op zijn beurt het bruto binnenlands product verminderen. Die reductie kan binnen een periode van vijf jaar mogelijk tot biljoenen dollar oplopen.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20