Zet nooit een punt in een sms-bericht

Wie graag een goede indruk maakt bij het sturen van een mobiel bericht, sluit zijn boodschap beter niet af met een punt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Binghamton University in New York naar de manier waarop de bestemmelingen tekstboodschappen interpreteren.

Wanneer na elke zin of op het einde van een sms-bericht een punt wordt gezet, wordt volgens de onderzoekers bij de ontvanger de perceptie gewekt dat de verzender oneerlijk of passief-agressief is. De wetenschappers vroegen een groep vrijwilligers verschillende soorten geschreven berichten te lezen.

Sommige boodschappen werden afgesloten met een punt, terwijl het leesteken in andere berichten was weggelaten. Boodschappen die met een punt waren beëindigd, bleken op de ontvangers een minder eerlijke indruk te maken dan hetzelfde bericht zonder afsluitend leesteken. Bij handgeschreven boodschappen bleek het verschil echter te verdwijnen.

Extra betekenis

Volgens de onderzoekers kan het fenomeen worden verklaard door het feit dat sms-berichten – door de snelheid van de communicatie – veel gelijkenis vertonen met de persoonlijke conversatie.

Om het gebrek aan intonatie en lichaamstaal te compenseren, maakt de boodschapper gebruik van emoticons en een creatieve spelling en worden leestekens zoals punten weggelaten. Uitroeptekens worden daarentegen wel veel gebruikt. Volgens de onderzoekers maken die de tekstberichten in de ogen van de ontvanger betrouwbaarder.

Volgens taalwetenschapper Mark Liberman zorgen punten in een tekstbericht bij de ontvanger vaak voor gevoelens van boosheid. “De keuze om een punt toe te voegen, zorgt er tevens voor dat men een extra betekenis aanbrengt,” merkt hij op.

“De lezer moet immers bedenken waarom de verzender die moeite heeft gedaan. Verondersteld wordt meestal dat het leesteken een definitief karakter aan het gezegde wil geven en duidelijk wil maken dat de discussie is beëindigd.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20