Zes op de tien Belgen niet financieel getroffen door coronacrisis

De coronacrisis lijkt de ongelijkheid tussen minder begoede en rijkere gezinnen te hebben vergroot. Dat blijkt uit een enquête door incassobureau en schuldbemiddelaar Intrum.

Intrum vroeg in het kader van zijn jaarlijkse European Consumer Payment Report aan Belgische gezinnen hoe ze hun financiële gezondheid – hun vermogen om facturen op tijd te betalen en hun spaarcapaciteit – zagen evolueren tijdens de pandemie. De antwoorden lopen uiteen:

  • 37 procent zegt slechter af te zijn dan voor de pandemie
  • 57 procent zegt op hetzelfde niveau te zitten
  • 6 procent zegt zich financieel verbeterd te hebben

Of nog: terwijl bijna vier op de tien achteruitboerde, heeft ruim zes op de tien eigenlijk geen verslechtering van de gezinsfinanciën gemerkt.

Financiële ongelijkheid

Een uitsplitsing naar inkomen bevestigt de kloof. De helft van de Belgische gezinnen met een laag inkomen zegt dat ze het tegenwoordig slechter hebben, vergeleken met slechts 35 procent van de gezinnen met een hoog inkomen. De jongere generatie lijken ook grotere klappen te hebben gekregen dan de oudere, zo is af te leiden uit de antwoorden.

“Niemand kan er aan voorbijgaan dat de financiële ongelijkheid groter geworden is. Gezinnen met een laag inkomen zagen het afgelopen jaar de grootste inkomensdaling doordat net zij het vaakst getroffen werden door jobverlies”, zegt Christophe De Boeck, de woordvoerder van Intrum België, in een persbericht.

Het gaat niet om een Belgisch fenomeen, want ook in de meeste andere Europese landen zegt de meerderheid een status-quo te hebben ervaren. In Nederland zegt zelfs bijna twee op de drie ondervraagden geen verandering in hun financiële positie te hebben ervaren, tegenover slechts 24 procent die een verslechtering zagen en 11 procent die zich konden verbeteren.

bron: European Consumer Payment Report, Intrum

Bibberen voor hoge inflatie

De schrik voor langdurige hoge inflatie zit er goed in. Twee op de drie Belgen zeggen daar bezorgd om te zijn. In heel Europa zijn prijsstijgingen de grootste financiële bezorgdheid van gezinnen, meer dan mogelijke lockdownbeperkingen.

Over het risico op een crash van de aandelen- of vastgoedmarkten maken Europeanen zich beduidend minder zorgen.

Wellicht gaat het nog om een onderschatting van de angst voor het inflatiespook, want de enquête (in 24 landen bij minstens 1.000 respondenten per land) dateert van juli-augustus. Pas in de herfst schoot de inflatie naar niveaus die in decennia niet meer gezien waren.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20