Zeewater drinken? Het komt eraan!

Met een efficiënte ontziltingsmethode kan de zee een belangrijke bron van drinkwater worden. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de de University of Manchester.

De Britse wetenschappers geven aan op basis van grafeen een systeem ontwikkeld te hebben om zout uit zeewater te filteren. Daarmee zou aan miljoenen mensen toegang tot zuiver water kunnen worden geboden. Ontzilting van zeewater is al langer mogelijk, maar die processen zijn bijzonder kapitaalintensief en complex, zodat drinkbaar water voor de doelgroepen uiteindelijk onbetaalbaar en dus ontoegankelijk zou blijven. De oplossing van de Britse wetenschappers zou op die problemen echter een antwoord bieden. “Grafeen blijkt bijzonder efficiënte mogelijkheden te creëren om het zout uit het zeewater te kunnen filteren,” benadrukt onderzoeksleider Rahul Nair, professor materialenleer aan de University of Manchester. “Toepassingen op basis van grafeen zouden de ontzilting minder energie-intensief maken. Daardoor wordt het proces ook beter betaalbaar.”

Vragen

“Op die manier zou het in de toekomst mogelijk kunnen worden om miljoenen mensen de toegang tot drinkbaar water te garanderen,” aldus nog professor Nair. “Daarmee zou het leven van grote bevolkingsgroepen overal in de wereld fundamenteel kunnen veranderen.” Op dit ogenblik heeft 13 procent van de wereldbevolking nog altijd geen toegang tot drinkbaar water. De grafeen-zeef van het Britse team laat zuiver water door, maar zout kan onmogelijk de filters passeren. Op basis van die technologie kunnen dan ook ontziltingsinstallaties worden gebouwd. Professor Nair geeft echter toe dat nog een aantal vragen moeten worden opgelost vooraleer hun technologie massaal kan worden toegepast. “Onder meer moet nog worden nagegaan of het filtersysteem een langdurige blootstelling aan een zoute omgeving kan overleven,” werpt de wetenschapper op. Door de klimaatverandering zal volgens wetenschappers steeds vaker op ontzilting beroep moeten worden gedaan om de wereldbevolking van voldoende drinkbaar water te kunnen voorzien. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20