Worden muggen dronken wanneer ze dronken mensen bijten?

Er zijn talloze voorbeelden dat ook dieren door de consumptie van alcohol een vreemd gedrag kunnen beginnen te vertonen, maar toch blijken muggen ongevoelig te zijn voor de impact wanneer ze zich voeden met het bloed van een dronken persoon. Dat zegt Michael Raupp, entomoloog aan de de University of Maryland. Muggen zouden immers een bepaalde tolerentie tegenover alcohol kunnen hebben.

“Er zijn voorlopig nog geen grote studies uitgevoerd naar de mogelijke impact van het bloed van een dronken slachtoffer op het gedrag van de mug”, geeft Michael Raupp aan.

Op andere parasieten werd echter al wel onderzoek uitgevoerd.” “In de eerste helft van de jaren negentig onderzochten de Noorse wetenschappers Anders Baerheim en Hogne Sandvik op welke manier bier een impact zou kunnen hebben op het gedrag van bloedzuigers.” “Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat na de consumptie van bier ook bij die soort het typische zwalpende gedrag van een dronken individu kon worden opgemerkt, waarbij de bloedzuigers hun greep verloren of op hun rug vielen

Ook bij bijen werd door de consumptie van alcohol een verlies aan coördinatie vastgesteld, terwijl fruitvliegen door een intoxicatie problemen ondervonden om rechtop te blijven en minder goed bleken te scoren op leertests. Er zou dan ook verondersteld kunnen worden dat muggen eveneens gevoelig zouden kunnen zijn voor de aanwezigheid van alcohol in het bloed van hun slachtoffers.

“Muggen kunnen echter een tolerantie voor alcohol hebben opgebouwd,” voert Raupp aan.

Vele muggensoorten voeden zich immers ook met gistende vruchten, waardoor ze aan bepaalde niveaus alcohol gewend zouden kunnen zijn geraakt. Volgens een aantal specialisten zouden muggen zelfs tot alcohol aangetrokken kunnen worden. Bovendien wordt opgemerkt dat de alcoholgehaltes in het bloed van geïntoxiceerde personen te laag is om muggen dronken te maken.

“Iemand die tien glazen bier heeft gedronken, zou een alcoholgehalte van 0,2 procent kunnen hebben,”? benadrukt Coby Schal, entomoloog aan de North Carolina State University.

De alcohol-consumptie van de mug moet daarom vergeleken worden met een bier dat vijfentwintig keer is verdund. Uiteraard kan alcohol voor een mug fataal zijn, maar dat zou van het slachtoffer zoveel consumptie vergen dat het zelf al lang aan een vergiftiging zou zijn overleden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20