Winstmarges autobouwers dreigen gehalveerd te worden

Een inkrimpende vraag, stijgende kosten en dalende prijzen kunnen de winstmarges van autofabrikanten de volgende twee jaar halveren. Vooral volumefabrikanten zullen door de terughoudendheid van hun klanten mogelijk bijzonder hard worden getroffen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Bain & Company.

De onderzoekers van Bain & Company merken op dat toeleveranciers al enkele tijd met een dalende winstgevendheid worden geconfronteerd als gevolg van hoge kosten voor materiaal en energie.

Records

Met een gemiddelde van ongeveer 8,5 procent hebben de winstmarges van de autofabrikanten recent absolute records laten optekenen. Onder invloed van knelpunten in de toeleveringsketen, een gevolg van de uitbraak van de coronapandemie, hebben vele autobouwers zich geconcentreerd op modellen uit hogere prijscategorieën, waardoor op grotere winstmarges kon worden gerekend.

Nu dreigen er volgens Bain voor de autofabrikanten echter moeilijker tijden te zullen aanbreken. “Enerzijds verbetert het aanbod aan halfgeleiders, maar anderzijds verslechtert de algemene economische situatie aanzienlijk”, stippen de onderzoekers aan.

“Het gevolg hiervan is een moordende concurrentie, waarbij de hoge prijzen door verkoopbevorderende maatregelen opnieuw zullen dalen, terwijl de kosten door de inflatie zullen worden opgedreven”, waarschuwt het rapport.

Tegen deze achtergrond zullen de winstmarges volgens het rapport de volgende twee jaar opnieuw een daling laten noteren. Vermoedelijk zullen er nog op marges tussen 4 procent en 6 procent kunnen worden gerekend.

Klaus Stricker, hoofd mobiliteit bij Bain & Company, merkt daarbij op dat vooral volumefabrikanten zwaar te lijden zullen hebben. “Een groot deel van hun klanten zal door de economische situatie aarzelen om tot de aankoop van nieuwe auto’s over te gaan”, voert hij aan.

Toeleveranciers

Bij de toeleveranciers is er al gedurende twee jaar sprake van een dalende rentabiliteit. Onder invloed van de hogere kosten voor materialen en energie was hun gemiddelde marge tijdens de eerste drie kwartalen van vorig jaar al tot 4,5 procent teruggevallen.”

Voor de uitbraak van de coronapandemie konden de leveranciers vaak rekenen op winstmarges tussen 5 procent en 8 procent. Dat was tussen 1 procentpunt en 2 procentpunten meer dan de marges waarop de constructeurs konden hopen.

“De autofabrikanten kunnen hun doelen alleen maar bereiken door met succesvolle leveranciers samen te werken”, zegt Dominik Foucar, analist bij Bain & Company. “Ze moeten meer dan ooit oppassen om hun partners niet te overbelasten, want dan dreigen ze op korte termijn al cruciale leveranciers voor het systeem te zullen moeten ondersteunen.”

“Autofabrikanten zouden moeten proberen om hun klanten naar de hogere prijsniveaus van de elektromobiliteit te leiden, de productiecapaciteit vrij beperkt te houden, onrendabele aanbiedingen en functies te elimineren en specificaties te verminderen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20