Markten:
Markten inladen...

MAANDAG 01 JUN

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Windmolenparken worden toeristische attracties

Logo Business AM
Economie

07/05/2019 | Marc Horckmans | 4 min leestijd

Offshore windturbines kunnen voor de toerist mogelijk een bijkomende attractie vormen. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Rhode Island, gebaseerd op statistieken van het hotelplatform Airbnb. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat het toerisme op Block Island, een eiland voor de kusten van de Amerikaanse staat Rhode Island, sinds de start van een offshore windpark in de omgeving een sterke toename had gekend.

De onderzoekers waarschuwen wel dat het moeilijk is om de resultaten naar alle locaties en omstandigheden met offshore windparken te extrapoleren.

Visuele vervuiling

“Offshore windturbines in kustgebieden krijgen vaak commentaren,” benadrukt onderzoeksleider Corey Lang, professor milieueconomie aan de University of Rhode Island. “Die bemerkingen worden echter niet door omvangrijk empirisch bewijs ondersteund.”

“Vele kustgemeenschappen die voor hun economie in grote mate van toerisme afhankelijk zijn, vrezen dat de offshore windturbines een negatieve impact zullen hebben op hun aantrekkingskracht. Op basis van beelden hebben een aantal enquêtes wel naar de reacties van toeristen gepeild, maar daarbij was er steeds sprake van hypothetische situaties.”

“Sommigen suggereren dat de bezoekers de offshore windturbines als een visuele vervuiling zouden bestempelen,” erkent professor Lang. “Men denkt dat de turbines het zicht op de zee zullen verpesten en een afbreuk zullen doen aan de strandbeleving.”

“Dat blijkt echter niet wanneer men concreet naar de bouw van de Block Island Wind Farm kijkt. Dan moeten we concluderen dat de opstart van de turbines gepaard is gegaan met een toename van het toerisme op het eiland. Tijdens het piekseizoen gedurende de maanden juli en augustus was er een duidelijke positieve impact. Voor de rest van het jaar waren er evenmin negatieve effecten merkbaar.”

“Gedurende de zomermaanden lag de bezettingsgraad bij Airbnb op Block Island gemiddeld 19 procent hoger dan bij andere nabijgelegen toeristische bestemmingen met vergelijkbare kenmerken,” zeggen de onderzoekers. “Ook de maandelijkse inkomsten lieten een stijging met 3.490 dollar optekenen.”

Nieuwsgierigheid

“De toename is mogelijk gedeeltelijk te wijten aan de nieuwsgierigheid van het publiek,” merkt Corey Lang op. “De Block Island Wind Farm is immers de eerste offshore windturbinepark van Noord-Amerika. De meeste burgers zijn enthousiast over hernieuwbare energie en duurzaamheid. Velen willen deze realisaties dan ook met eigen ogen zien.”

“Er zijn echter nog een aantal andere mogelijke factoren,” benadrukt professor Lang. “De offshore turbines blijken immers ook grotere vispopulaties aan te trekken. Mogelijk hebben dan ook meer toeristen Block Island uitgekozen om te komen vissen.”

De onderzoekers merken op dat de nieuwsgierigheid op termijn zou kunnen verdwijnen. De positieve effecten op het toerisme zouden in dat geval niet van duurzame aard zijn. Dan mag volgens de wetenschappers opnieuw een terugkeer naar de vroegere situatie worden verwacht. Wanneer er echter sprake is van andere effecten, zoals verbeterde visgebieden, zou er echter wel een blijvend effect kunnen zijn.

“Het is ook moeilijk om uitspraken over andere locaties te doen,” erkent professor Lang. “Omdat de Block Island Wind Farm een primeur betekent voor Noord-Amerika, kan de locatie mogelijk ook meer toeristische belangstelling genereren dan toekomstige windparken.”

“Bovendien is het windpark van Block Island relatief bescheiden in omvang. De infrastructuur genereert dan ook mogelijk niet de negatieve indrukken die grotere windparken in de toekomst wel zouden kunnen veroorzaken. In ieder geval lijkt de vrees voor een zware negatieve impact op het toerisme echter ongegrond te zijn.”

In een volgend onderzoek wil Lang de impact van het offshore windpark op de vaste bevolking van Block Island meten. “Toeristen worden slechts enkele dagen met de windturbines geconfronteerd,” merkt hij op. “De lokale bevolking moet daarentegen het hele jaar op de infrastructuur kijken. Dat kan een groot verschil opleveren.”


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Quote van de dag corona

We moeten rationeel blijven. Maar de kans om het virus in te dammen wordt kleiner. We bereiden ons ook voor op een pandemie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO
Logo Business AM

Business AM | Stocks