Wetenschappers ontdekken 55 nieuwe chemische stoffen in mensen: ‘Zeer verontrustend’

Amerikaanse wetenschappers hebben bij zwangere vrouwen 55 chemische stoffen ontdekt die nog nooit eerder bij mensen zijn waargenomen, naast 42 ‘mysterieuze stoffen’ waarvan de herkomst en het gebruik onbekend zijn. 

In totaal vonden de onderzoekers van de UC San Francisco (UCSF) 109 chemische stoffen in zowel het bloed van zwangere vrouwen als dat van hun pasgeboren kinderen – wat erop wijst dat ze via de placenta van de moeder worden doorgegeven. De studie, die vandaag gepubliceerd wordt in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology, suggereert dat de chemische stoffen waarschijnlijk afkomstig zijn van consumentenproducten en andere industrieën. 

Over de generaties heen

‘Deze chemicaliën zijn waarschijnlijk al geruime tijd in mensen aanwezig, maar onze technologie helpt ons nu om er meer van te identificeren’, zei Tracey Woodruff, professor in de verloskunde, gynaecologie en reproductieve wetenschappen aan de UCSF. ‘Het is alarmerend dat we blijven zien dat bepaalde chemicaliën van zwangere vrouwen naar hun kinderen gaan, wat betekent dat deze stoffen generaties lang bij ons kunnen zijn.’

Het wetenschappelijk team gebruikte hoge-resolutie massaspectrometrie (HRMS) om door de mens gemaakte chemicaliën in de zwangere vrouwen te identificeren. De 109 chemische stoffen die de onderzoekers in de bloedmonsters van de vrouwen en hun pasgeborenen aantroffen, worden in veel verschillende soorten producten teruggevonden. 

Zo worden er van de geïdentificeerde stoffen 40 gebruikt als weekmakers om plastic soepeler te maken, 28 in cosmetica, 25 in consumentenproducten, 29 als geneesmiddelen, 23 als pesticiden, 3 als vlamvertragers, en 7 zijn PFAS-stoffen – een toxische stof die onder meer in blusschuim zit.

‘Zeer verontrustend’

Opmerkelijk: 55 van 109 chemische stoffen die de onderzoekers tot nu toe hebben geïdentificeerd, zijn nog niet eerder bij mensen gerapporteerd. ‘Het is zeer verontrustend dat we niet in staat zijn het gebruik of de herkomst van zoveel van deze chemische stoffen te identificeren’, zegt Woodruff. 

Volgens haar moet het Environmental Protection Agency (EPA), het milieuagentschap van de Amerikaanse overheid, ‘zijn bevoegdheid gebruiken om ervoor te zorgen dat we over voldoende informatie beschikken om potentiële gezondheidsschade te beoordelen en chemische stoffen die een risico vormen van de markt te halen.’

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20