Werkgevers reageren tevreden op akkoord garantieregeling

De werkgevers reageren tevreden op het akkoord dat de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector hebben gesloten. In dat akkoord wordt voorzien in een garantieregeling voor nieuwe kredieten aan bedrijven, gekoppeld aan de mogelijkheid tot betalingsuitstel voor aflossingen.

In het akkoord is voorzien dat bedrijven en particulieren zes maand uitstel van betaling aan de banken krijgen. Bovendien kunnen ze voor een periode van twaalf maanden een overbruggingskrediet aanvragen. Ook particulieren kunnen van een tussenkomst genieten, onder meer met een opschorting van de afbetaling van hypotheken.

In totaal is een kredietpakket van 50 miljard euro voorzien. Een groot deel van de verliezen die moeten gedekt worden, zal door de banken moeten worden opgevangen. Dat bedrag kan oplopen tot 1,5 miljard euro. Boven die grens neemt de regering vervolgens een deel van de verliezen voor haar rekening.

Extra zuurstof

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zegt zich 100 procent te scharen achter een maatregel die extra zuurstof biedt aan bedrijven en particulieren.

‘De banken nemen een aantal belangrijke initiatieven die, samen met de overheidswaarborgen, het verschil kunnen maken voor een goede financiële overbrugging tot na de coronacrisis,’ merkt het verbond op. Daarbij wordt ook een goede opvolging van de afspraken bepleit, teneinde de robuustheid van het bankwezen op termijn te vrijwaren.

Ook de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert opgelucht op het akkoord. ‘Het uitstel van betaling op leningen tot eind september kan gezonde bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen helpen om liquiditeitsproblemen te vermijden,’ aldus de organisatie.

‘De soepelere garantieregels voor nieuwe kredieten zorgen dat bedrijven kunnen blijven draaien.’ De werkgeversorganisatie zegt de banken bijzonder erkentelijk te zijn voor hun zware inspanning, aangezien hierdoor de instorting van het economisch systeem kan worden vermeden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20