Wereldwijde maritieme vloot wordt ouder en trager; onzekerheid over toekomstige aandrijving weegt

De scheepvaart heeft nog geen concrete inzichten in de brandstoffen die zijn wereldwijde vloot in de toekomst zal gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te bestrijden. Die onzekerheid doet rederijen beslissen om de aankoop van nieuwe schepen uit te stellen en hun huidige vloot langer in dienst te houden. Dat zegt analist Clarksons Research.

Dit betekent echter ook dat de gemiddelde leeftijd van de vloot steeds verder oploopt. Wanneer de emissies moeten worden verminderd, kunnen deze verouderende schepen echter alleen nog maar hun vaarsnelheid verminderen. Maar dit creëert weer een aantal andere problemen.

Emissieregels

De International Maritime Organization (IMO) voert volgend jaar scherpere emissieregels in. “Om aan die strengere normen te voldoen, kunnen oudere schepen met een aantal technologieën worden uitgerust om de uitstoot te verminderen”, merkt kredietverstrekker Danish Ship Finance op.

“Vele rederijen zullen er echter wellicht voor kiezen om de snelheid van de schepen te verminderen. Dat is momenteel de efficiëntste oplossing om de emissies te beperken. Wanneer de snelheid van een schip met 10 procent wordt verminderd, zal het brandstofverbruik immers met bijna 30 procent dalen.”

Dergelijke beslissingen kunnen echter zware gevolgen hebben voor de toeleveringsketens, die momenteel al met aanzienlijke onderbrekingen worden geconfronteerd. Daardoor is er op dit ogenblik al sprake van een grote uitdaging om voorraden tijdig te leveren.

Indien echter de oudere schepen hun snelheid beginnen te verminderen, zal de aanvoer nog verder vertragen. De schaarste die door deze problemen in de hand wordt gewerkt, dreigt de inflatie dan ook nog verder te zullen aanjagen.

Momenteel kan amper 5 procent van de wereldwijde vloot op milieuvriendelijke brandstoffen varen. Bij de orders van nieuwe schepen is 40 procent wel geschikt voor het gebruik van duurzame energiebronnen. “De nieuwe orders komen echter niet snel genoeg om de veroudering van de vloot tegen te gaan”, merkt analist Clarksons Research op. 

Bulkschepen hebben momenteel een gemiddelde leeftijd van 11,4 jaar. Een half decennium geleden was in die sector nog sprake van een gemiddelde van 8,7 jaar. Bij containerschepen was er over dezelfde periode een stijging van 11,6 jaar naar 14,1 jaar. De gemiddelde leeftijd van tankers liep tegelijkertijd van 10,3 jaar naar 12 jaar op.

“Door de onzekerheid rond toekomstige brandstoffen hebben sommige reders beslist om voor de aanvulling van hun vloot gebruik te maken van tweedehands schepen”, werpt Stephen Gordon, directeur van Clarksons Research, op.

Er is momenteel wel een sterke vraag naar nieuwe containerschepen, maar wanneer naar de volledige maritieme sector wordt gekeken, komt op dit ogenblik amper 10 procent van de bestaande vloot voor een vernieuwing in aanmerking. Anderhalf decennium geleden was dat nog meer dan 50 procent. 

Ontwikkeling

Rederijen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. De sector komt onder toenemende druk om die vervuiling drastisch terug te schroeven. Onder meer wordt daarbij gekeken naar de inzet van methanol, waterstof of ammoniak. Er worden zelfs nieuwe zeiltoepassingen onderzocht.

Het merendeel van deze oplossingen bevindt zich echter nog altijd in een vroeg stadium van ontwikkeling en kent slechts een beperkte commerciële toepassing. Het merendeel van de nieuwe orders heeft dan ook nog altijd betrekking op schepen die door fossiele brandstoffen worden aangedreven.

“Vele rederijen verkiezen echter om de levensduur van hun schepen te verlengen”, merkt John Hatley, bestuurder bij het Finse bedrijf Wärtsilä, ontwikkelaar van mariene technologieën, op. “Die optie is immers goedkoper en minder risicovol dan de aanschaf van nieuwe vaartuigen.”

“Hierdoor winnen deze bedrijven ook meer tijd om uiteindelijk een keuze te kunnen maken voor de technologieën die een algemene toepassing laten blijken. Er is hier duidelijk sprake van een clash tussen een industrie die investeert op lange termijn en een technologie die op een kort tijdsbestek drastische veranderingen ondergaat.”

Om oudere schepen te kunnen blijven inzetten en tegelijkertijd de emissies terug te dringen, beslissen rederijen echter vaak ook om hun vloot uit te rusten met toepassingen die tot een grotere energie-efficiëntie aanleiding geven.

“Maar op termijn zal de aanschaf van compleet nieuwe schepen met de meest moderne technologieën de grootste besparingen opleveren”, beklemtoont Peter Sand, analist bij het bureau Xeneta, leverancier van vrachtdata. “Daarbij zullen ook fossiele brandstoffen de emissies van de schepen ruimschoots halveren tegenover de niveaus die ruim een decennium geleden werden gemeld.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20