Wereldwijde illegale houtkap is tot recordhoogte opgelopen

Naar schatting 15 procent van alle houtexport, met een totale waarde van ongeveer 19 miljard dollar, werd de voorbije twee decennia illegaal verhandeld. De illegale houthandel is daarmee omvangrijker dan eerder werd gedacht. Dat staat in een rapport van de denktank Chatham House.

Chatham House merkt op dat wellicht bij meer dan twee derde van de recente tropische ontbossing inbreuken tegen de lokale wetgeving zijn gebeurd. “De golf van illegale ontbossing verwoest cruciale habitats en koolstofputten, terwijl regeringen van ontwikkelingslanden tegelijkertijd tientallen miljoenen dollars inkomsten worden ontnomen”, wordt in het rapport aangevoerd.

Cruciaal

“Bossen zijn een cruciale pijler van de strijd tegen de klimaatverandering”, benadrukt Alison Hoare, onderzoeker bij Chatham House. “Woudgebieden vormen de grootste bron van terrestrische biodiversiteit, leveren grondstoffen voor de bouwsector en de houtindustrie en staan in voor huisvesting en het levensonderhoud van miljoenen mensen.”

“Tegelijkertijd worden deze gebieden door illegale houthandel vernietigd. De toenemende crisissen waarmee het klimaat en de biodiversiteit worden geconfronteerd, moeten regeringen aanzetten om hun inspanningen in de strijd tegen de illegale houtkap op te voeren.”

Uit het rapport bleek dat het grootste deel van de illegale houtproducten afkomstig is uit China, Brazilië, Indonesië en Rusland. “De vraag wordt anderzijds gedreven door een wereldwijd stijgende consumptie van houtproducten en papierwaren”, stippen de onderzoekers aan.

“China bleek zich daarbij wereldwijd met grote voorsprong als de grootste invoerder van illegaal hout – zowel voor een wederuitvoer naar andere landen als voor de bevoorrading van de binnenlandse markt – op te werpen.”

Gemengd beeld

Chatham House werpt echter wel op dat er tekenen zijn dat in de aanpak van het probleem enige vooruitgang wordt geboekt. “Hoewel de totale volumes verhandeld hout wereldwijd tot het hoogste niveau in de geschiedenis zijn opgelopen, is het aandeel van de illegale productie in de sector de voorbije twee decennia afgenomen.”

“Bij de start van deze eeuw hadden illegale activiteiten in de zevenendertig onderzochte landen een aandeel tussen 24 procent en 48 procent in de totale productie, maar dat was vier jaar geleden teruggevallen tot een niveau tussen 8 procent en 29 procent.”

“Deze gunstige evolutie is het gevolg van een aantal beleidsmaatregelen om de handel in hout te controleren en de introductie van nieuwe systemen voor vergunningen”, zeggen de onderzoekers. “Dat heeft geholpen om illegale houtwinning te bemoeilijken.”

“De toeleveringsketen is veel transparanter geworden. Bovendien hebben nieuwe regels tegen de illegale houtimport in de Europese Unie bedrijven aangezet om hun bevoorradingsketens beter op illegale activiteiten te scannen.”

“Ondanks die positieve signalen moet er echter van een gemengd beeld gewag worden gemaakt”, betoogt het rapport nog. “Juridische hervormingen worden door een slechte handhaving en uitvoering ondermijnd. Bovendien zorgt corruptie ervoor dat illegale exploitanten hun activiteiten ongestoord kunnen verder zetten.”

“Hierdoor dreigen lokale gemeenschappen belangrijke inkomsten ontnomen te worden, terwijl ze tegelijkertijd geconfronteerd worden met de negatieve milieueffecten die met ongecontroleerde ontbossing gepaard gaan.”

De onderzoekers zeggen dat de houtindustrie en papiersector nog niet genoeg inspanningen doen om een duurzame ontwikkeling te garanderen. Chatham House dringt er bij de regeringen op aan om nog voor de nieuwe internationale klimaattop later dit jaar actie te ondernemen.

(bg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20