Markten:
Markten inladen...

ZATERDAG 04 APR

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Wereldeconomie dreigt door hittestress zware verliezen te lijden

Logo Business AM
Economie

05/07/2019 | Marc Horckmans | 3 min leestijd

Hittestress bij werknemers dreigt de wereldwijde economie de volgende decennia 2,4 biljoen dollar per jaar te zullen kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van de International Labour Organisation (ILO). De onderzoekers merken op dat een verdere stijging van de temperaturen door de klimaatverandering een zware impact zal hebben op de wereldwijde productiviteit. Dat dreigt tot aanzienlijke economische verliezen te zullen leiden.

Vooral de landbouw en de bouwsector zouden volgens het rapport door de hittestress zwaar kunnen worden geraakt. Hier moeten de werknemers immers vaak in open lucht werken.

Tachtig miljoen banen

“Ook wanneer de wereld erin lukt om de opwarming van de aarde tegen eind deze eeuw binnen de beoogde doelstellingen te houden, zal hittestress belangrijke verliezen teweegbrengen,” aldus het rapport van de internationale arbeidsorganisatie. “De gevolgen zouden tegen het eind van volgend decennium vergelijkbaar zijn met een verlies van tachtig miljoen voltijdse banen.”

“Daarmee zou hittestress 2,2 procent van het wereldwijde volume werkuren kunnen elimineren. Ook hier opnieuw dreigen de arme landen de grootste slachtoffers te zullen worden. Wanneer men er niet in lukt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken, dreigen nog veel zwaarder gevolgen.”

“Op dit ogenblik lijkt men echter op weg naar een temperatuurstijging van meer dan 3 graden Celsius,” zegt onderzoeksleider Catherine Saget, hoofd van het onderzoeksdepartement van de wereldvakbond. “Om dat traject te corrigeren, is drastisch actie nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.”

Saget benadrukt dat de impact van hittestress op de arbeidsproductiviteit een ernstige consequentie van de klimaatverandering is. Volgens haar zal het probleem ongelijkheid tussen rijke en arme landen opnieuw verder doen toenemen. Bovendien waarschuwt Saget dat vooral de meest kwetsbare arbeidskrachten zwaar zullen worden getroffen.

Fataal

Het risico op hittestress treedt meestal op bij temperaturen boven 35 graden Celsius op locaties met een hoge vochtigheidsgraad. “Er is hier sprake van een belangrijk gezondheidsrisico dat in een aantal extreme gevallen een fatale afloop kan hebben,” waarschuwen de onderzoekers.

“Landbouw loopt het grootste risico. Deze activiteit telt wereldwijd 940 arbeidskrachten. De agrarische sector zal wellicht ongeveer 60 procent van de verloren werkuren door hittestress voor zijn rekening moeten nemen. Daarna volgt de bouwindustrie met een aandeel van 19 procent. Andere risicovolle activiteiten zijn reinigheidsdiensten, hulpdiensten, transport, toerisme en sport.”

Geografisch zouden Zuid-Azië en West-Afrika de grootste schade moeten verwerken. “Aangezien de hittestress de ongelijkheid tussen landen met hoge en lage inkomens nog verder dreigt te versterken, moet dan ook rekening worden gehouden met hogere armoedeniveaus,” zegt Saget. “Dat kan opnieuw aanleiding geven tot bijkomende volksverhuizingen.”

“Overheden en bedrijven moeten dan ook maatregelen nemen om de normen voor de veerkacht tegenover de klimaatverandering en de arbeidsveiligheid te versterken. Alleen op die manier kan de zwaarste impact van problemen zoals hittestress worden opgevangen.”


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
Logo Business AM

Business AM | Stocks

Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Quote van de dag Elon Musk

Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Quote van de dag corona

We moeten rationeel blijven. Maar de kans om het virus in te dammen wordt kleiner. We bereiden ons ook voor op een pandemie.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO
Goed gezegd Sanna Ma

De American Dream kan je best in de Scandinavische landen realiseren.

Sanna Marin, premier van Finland
zo gezegd Hillary Clinton

Niemand vindt Bernie Sanders leuk. Niemand wil met hem werken, en hij krijgt niets gedaan.

Hillary Clinton