Wereld investeerde vorig jaar ruim 4 miljard dollar in virtuele realiteit

Het voorbije jaar is wereldwijd 4,1 miljard dollar geïnvesteerd in virtuele realiteit. Het recordniveau van de twee jaren voordien kon echter niet worden geëvenaard. Dat blijkt uit een rapport van consulent Digi-Capital.

De onderzoekers merken wel op dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een significante terugval tegenover dezelfde periode het jaar voordien moest worden gemeld.

Inkomsten

‘Indien die trend zich ook in het nieuwe jaar verder doorzet, zullen sommige startups uit de sector wellicht gedwongen worden zich op het genereren van inkomsten toe te spitsen,’ zeggen de onderzoekers.

‘Ook zullen ze de uitgaven onder controle moeten proberen te houden. Er kan minder ruimte zijn voor investeringen in een verdere groei. De twee eerste kwartalen van dit jaar kunnen op dat vlak veelzeggend zijn voor de richting die de sector de volgende jaren zal uitgaan.’

‘Het investeringsvolume daalde met 27 procent tegenover het jaar voordien,’ zeggen de onderzoekers nog. ‘De investeringen spitsten zich vooral toe op technologie, games, educatie, smartglasses, medisch toepassingen en bedrijfssoftware. Alle andere categorieën toonden een daling van de investeringsactiviteit.’

In waarde was er sprake van een daling met 35 procent. Geografisch werd de grootste activiteit – net zoals de jaren voordien – in China en de Verenigde Staten geregistreerd. Daarna volgden Israël, Groot-Brittannië en Canada.

Fusies

Uit het rapport blijkt nog dat de sector vorig jaar voor ongeveer 700 miljoen dollar fusies en overnames kende. ‘In vergelijking met andere technologiesectoren toont virtuele realiteit slechts een beperkte overname-activiteit,’ zeggen de onderzoekers.

‘Op uitzondering van een aantal grote operaties bleef de waarde van de fusies ook meestal beperkt tot volumes tussen enkele tienduizenden en honderdduizenden dollar per kwartaal. Die vaststelling moet al vijf jaar op rij worden gedaan.’

Ook over de toekomst blijft volgens de onderzoekers weinig zekerheid. Opgemerkt wordt dat een opmerkelijke operatie, zoals de overname van Oculus door Facebook vijf jaar geleden, de markt in beweging zou kunnen brengen. ‘Anderzijds kunnen ook macro-factoren zoals de uitbraak van het coronavirus een belangrijke rol spelen in de investeringen,’ zeggen de onderzoekers.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20