Welke beslissingen zijn het meest moeilijk te nemen?

Er zijn geen goede of foute antwoorden om te geven op vragen als: “Wat zijn de meest moeilijke beslissingen die je in je functie moet nemen?” of “Heb je ooit een echt moeilijke beslissing op het werk moeten nemen?” Werkgevers stellen deze vragen niet alleen als je voor een nieuwe job, maar ook als je een sollicitatiegesprek gaat voeren omdat je wilt promoveren. Het antwoord op deze vragen zal een werkgever immers een goed beeld geven van de manier waarop je gaat reageren op het ogenblik dat je een moeilijke beslissing moet nemen, of je met situatie te maken krijgt waarbij je een vervelende boodschap moet brengen aan een collega of ondergeschikte. Voor werkgevers is het namelijk erg belangrijk als je in staat bent om ook dit soort beslissingen te nemen, zelfs als dit niet het meest makkelijke, of prettige, is om te doen. Met dergelijke gedragsvragen kan een werkgever dan ook vrij snel ontdekken hoe je je in bepaalde situaties staande zult houden. De logica achter dit soort vragen is dat hoe je je gedragen hebt in het verleden, zal eveneens een redelijke goede voorspeller zijn van de dingen die je van je verwacht kunnen worden in de toekomst.

Hoe beantwoord je vragen over het nemen van moeilijke beslissingen?

Bij de beantwoording van dit soort vragen, is het goed om een paar concrete voorbeelden te geven van lastige voorvallen waar je mee geconfronteerd zou kunnen worden op de werkvloer. Na deze voorbeelden kun je uitleggen op welke wijze je bepaalde beslissingen je moest nemen om een bepaalde kwestie op te kunnen lossen. Een paar van de meest uitdagende beslissingen die managers in het midden- en hoger kader moeten nemen zijn onder andere:

  • Beslissen dat iemand noodzakelijkerwijs ontslagen moet worden, bijvoorbeeld vanwege de verslechterde economisch situatie,
  • Het beëindigen van incompetente teamleden terwijl zij weliswaar goede bedoelingen hebben,
  • Beslissen dat iemand niet gepromoveerd wordt omdat er een meer geschikte kandidaat zich aan heeft gediend,
  • Beslissen dat een bepaalde uitkering, die al jaren uit werd betaald, stop wordt gezet vanwege de onstabiele financiële situatie van het bedrijf. Hierbij kun je onder andere denken aan de uitkering van vakantiegeld.

Tijdens een belangrijk gesprek, zoals je een sollicitatiegesprek zeker mag beschouwen, wil je uiteraard overkomen als zelfverzekerd en laten zien dat je op een kalme en rationele manier belangrijke, en moeilijke, beslissingen kunt nemen. Voorbeelden gebruiken waar je jezelf als besluiteloos of onzeker naar voren brengt zijn dan ook zeker niet aan te bevelen. Verder zul je je antwoord zo positief mogelijk moeten houden (“Ondanks dat het een moeilijke beslissing was om deze persoon te ontslaan, heb ik mij wel op een uiterst professionele manier laten zien en heeft dit besluit uiteindelijk tot een verbeterde efficiëntie en productiviteit geleid”).

Ongeacht wat je antwoord op deze vraag ook is, je moet altijd specifiek zijn en uitleggen:

  • wat je precies deed,
  • hoe je dit deed,
  • hoe je moeilijke beslissing uiteindelijk een voordeel opleverde voor je team en je werkgever.

De beste wijze om je voor te bereiden op vragen waarbij je uit moet leggen hoe je omgaat met het nemen van lastige beslissingen, is het goed om je geheugen een goed door te spitten naar herinneringen van dergelijke voorvallen in het verleden. Je CB doornemen en na gaan denken over een aantal bijzondere situaties waar je mee te maken hebt gehad, of projecten waaraan je hebt gewerkt, zijn eveneens zaken die je mee kunt nemen in je voorbereiding van een correct antwoord op deze vraag. Je kunt ook voorbeelden gebruiken om een beter beeld te schetsen van de manier waarop je in dit soort situaties handelt. Je kunt bijvoorbeeld anekdotes gebruiken die momenten tonen waarop je met succes een moeilijke situatie hebben opgelost.

Voorbeelden van goede antwoorden

  • Beslissingen nemen binnen een team vind ik soms best wel moeilijk. Het nemen van lastige beslissingen zal immers meer tijd in beslag nemen en een gerichte communicatie vereisen tussen de diverse teamleden. Toen ik bijvoorbeeld, Damen met mijn team, bezig was aan een bepaald project en wij samen een aantal keuzes dienen te maken over hoe we ons beperkte budget gingen gebruiken, hebben we met alle betrokkenen groepsgesprekken gevoerd om zo te achterhalen welke beslissingen het beste zijn. Zo heeft ons team geleerd om effectief met elkaar te praten en ik denk dat we uiteindelijk de meest goede beslissing voor ons team hebben genomen.
  • Als manager moet ik soms één van de moeilijkste beslissingen die je je maar kunt bedenken, namelijk iemand ontslaan. Voor het nemen van deze moeilijke beslissingen denk ik altijd goed na over wat het beste is voor het bedrijf en mijn medewerkers. Hoewel ik het maken dit soort keuzes vreselijk vind, weet ik dat het bij mijn functie hoort en dat ik er niet omheen kan. Een paar jaar geleden moest ik sommige werknemers ontslag aanzeggen door het minder gunstige economische klimaat. Dit was een moeilijke beslissing die uiteindelijk wel noodzakelijk was voor het welzijn van het bedrijf en de werknemers die nog wel voor de onderneming konden blijven werken.
  • Persoonlijk vind ik dat de moeilijkste beslissing die ik moet maken, het maken van een keuze is tussen waardevolle teamleden ten aanzien van een op handen zijnde promotie. Er zijn situaties geweest waarin ik, ondanks het feit dat ik persoonlijk vond ik één bepaalde persoon beter was, dan de andere kandidaat, ik toch voor de minder goede werknemer moest kiezen vanwege zijn potentieel om de verantwoordelijkheden van zijn nieuwe baan. Soms moest ik ook jongere werknemers promoveren, in plaats van mensen die een langere loopbaan achter zich hadden, gewoonweg omdat ze beter om wisten te gaan met het gebruik van technologie en bereid waren om langer te blijven werken. Het is nooit gemakkelijk om dit soort keuzes te maken, maar uiteindelijk moet je dit wel doen. Het is dan zaak om diep na te denken over wie de meest effectieve persoon is en het meest productief zal zijn in de nieuwe functie.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20