Welke bank kies ik voor een voordelige (persoonlijke) lening?

Op het ogenblik dat je op zoek bent naar een voordelige lening, dan kun je prima inspelen op de concurrentie tussen de verschillende banken die zich ook toe hebben gelegd op het verstrekken van (persoonlijke) leningen. Deze werkwijze kun je uiteraard ook gebruiken als je één of meerdere leningen wilt gaan herzien. Bij het afsluiten van een (persoonlijke) lening moet je echter wel voorzichtig te werk gaan en zo voorkomen dat je in één van de aanwezige valkuilen stapt. Een voordelige (persoonlijke) lening zoeken, betekent dus niet alleen maar een lening langs verschillende banken maken en kijken wat deze je te bieden hebben.

Goede voorbereiding is het halve werk

Een rondje langs een aantal banken doen, vereist echter wel de nodige voorbereidingen. Om te beginnen zul je bijvoorbeeld een lijstje moeten maken van alle dingen die je dient te vragen aan de betreffende kredietverstrekker.

 • Wat is de rentevoet van de (persoonlijke) lening die wordt aangeboden?
 • Hoe hoog zal de maandelijkse aflossing zijn?
 • Is het mogelijk om de rentevoet te wijzigen, en zo ja op welke momenten kan dat?
 • Hoeveel kan de rente over de aangeboden lening hooguit stijgen?
 • Op welk ogenblik dien ik met de aflossing van de lening te starten?
 • Zal de rentevoet aan bepaalde zaken zijn gekoppeld?
 • Wat zijn de kosten van een schuldsaldoverzekering?
 • Is het noodzakelijk om ook mijn brandverzekering bij deze bank afsluiten?
 • Wat is de hoogte van de dossierkosten?

Met dit vragenlijstje kan je uiteraard eerst naar je eigen bank gaan, maar het is allerminst verstandig om daar ook meteen een (persoonlijke) lening af te sluiten. Bij voorkeur laat je niet alleen eerst de verkregen informatie even tot je doordringen en oriënteer je je bovendien ook nog bij andere banken om een veel gunstiger deal niet mis te lopen.

Op zoek naar een beter aanbod

Zodra je het leenaanbod van je eigen bank in handen hebt, kan je naar een aantal concurrerende banken stappen. Wellicht dat één van deze banken je een beter aanbod kan doen door bijvoorbeeld scherpere tarieven te bieden. Om erachter te komen wat de beste tarieven op een bepaald moment zijn, kan je vandaag de dag onder andere op zoek gaan op diverse websites en ook voor informatie over de banken met het meest scherpe aanbod kun je vandaag de dag het internet prima gebruiken.

Op het moment dat je een bank hebt gevonden die je een beter aanbod kan doen, dan kun je met deze informatie teruggaan naar je eigen bank. In bepaalde gevallen zal je eigen bank dan bereid zijn om wat extra’s voor je te doen. Bovendien kun je je volledige cliëntschap zelfs in de waagschaal leggen, zoals je betaal- en spaarrekeningen die je bij deze bank hebt lopen. Een bank die je een gunstige (persoonlijke) lening zal verstrekken, zal zich in de regel voor de volledige looptijd van de lening ook verzekerd zijn van je cliëntschap.

Wanneer je eigen bank je op haar beurt een interessant aanbodheeft gedaan, dan kun je uiteraard nog een laatste keer de beste andere bank hierover benaderen. Er bestaat namelijk altijd een kans dat oom deze kredietverstrekker wat aan de leenkosten kan veranderen en je dus een nog aantrekkelijker aanbod kan doen. In de praktijk is gebleken dat je soms een (persoonlijke) lening af kunt sluiten die soms tot 30 procent goedkoper uitvalt dan de tarieven die standaard worden genoemd bij het indienen van een leenaanvraag. Verstandig te werk gaan, is dan ook absoluut de moeite waard.

Valkuilen bij het afsluiten van een (persoonlijke) lening

Op het ogenblik dat je een (persoonlijke) lening aan wilt gaan, dan moet je altijd goed letten op een aantal valkuilen. Zo zal een (persoonlijke) lening met een variabele rente over het algemeen namelijk een lager rentetarief hanteren dan een lening met vaste rente. Om die reden is het essentieel om precies op de hoogte te zijn van het moment waarop de rente aan kan worden gepast en of er dan sprake zal zijn van een maximale stijging. Je doet er goed aan om een aantal verschillende scenario’s te laten maken en in centen te beoordelen wat de gevolgen zijn van een snelle stijging van de rente (bijvoorbeeld met een stijging van 3 procent).

Vervolgens zul je allerlei bijkomende zaken goed in de gaten moeten houden. Hierbij kun je onder andere denken aan zaken zoals:

 • Hoeveel zul je moeten betalen voor de schuldsaldoverzekering die je de bank afsluit?
 • Is het geoorloofd om zelf een verzekeraar te kiezen?

De verschillen kunnen vaak flink oplopen, in het bijzonder als je al de leeftijd van dertig jaar hebt gepasseerd. Voor de brandverzekering kun je eigenlijk een gelijksoortig verhaal vertellen, ook hierbij moet je je weten of je deze verzekering via de bank af dient te sluiten of dat je zelf je verzekeraar mag kiezen. De tarieven kunnen eveneens fors uiteenlopen als het gaat om de brandverzekering die afgesloten moet worden om een (persoonlijke) lening af te kunnen sluiten.

Indien je in ruil voor een scherpe rentevoet verplicht wordt om verzekeringen bij de betreffende bank af te sluiten, dan moet je bedacht zijn op het feit dat de totale rekening (van de (persoonlijke) lening en de verzekeringen samen) niet hoger uit zal vallen dan de kosten die een bank aan kan bieden die aanvankelijk wat duurder leek.

Oversluiten van relatief dure (persoonlijke) leningen

Om van een relatief dure (persoonlijke) lening af te kunnen komen kan het soms erg zinvol zijn om deze te gaan oversluiten. Met andere woorden je gaat de openstaande (persoonlijke) lening aflossen met geld dat je in de vorm van een nieuwe (voordeliger) lening in handen hebt gekregen. Op die manier zul je immers minder financiële druk ervaren en uiteindelijk ook nog eens minder leenkosten hoeven te betalen.

Je moet er echter wel rekening mee houden dat je over de vervroegde aflossing van een (persoonlijke) lening soms een boete moet betalen. Wanneer dat aan de orde is, dan zul je uiteraard eerst nauwkeurig moeten berekenen of deze boete het voordeel van het oversluiten niet teniet zal doen. Wanneer je op zoek gaat naar een (persoonlijke) lening met als doel één of meerdere dure leningen over te sluiten, dan zul je eveneens meerdere mogelijkheden en bijbehorende kosten moeten gaan vergelijken. Pas dan kun je namelijk de meest voordelige oversluit lening vinden en dus het meeste profijt hebben.

Haast kost geld

Het oude spreekwoord zei het al: haastige spoed is zelden goed. Dit wijze gezegde geldt absoluut ook voor het afsluiten van een (persoonlijke) lening. Wanneer je namelijk snel een bepaald geldbedrag in handen wilt hebben, dan zullen dar absoluut extra kosten aan verbonden zijn. De betreffende bank zal immers vaart moeten maken met de beoordelingen van je leenaanvraag en daar een extra vergoeding voor in rekening brengen, maar wellicht ook een spoedoverboeking moeten doen waar extra kosten aan zijn verbonden. Deze kosten zullen uiteraard voor rekening komen van de overhaaste aanvrager van de (persoonlijke) lening.

Een online- of fysieke bank als kredietverstrekker

Vandaag de dag kun je niet alleen bij fysieke banken terecht om een persoonlijke lening af te sluiten, maar ook bij steeds meer online banken. Daarnaast bieden ook steeds meer banken zowel fysieke als online diensten aan. Hoewel dit op het eerste gezicht erg prettig lijkt, een erg breed scala aan mogelijke kredietverstrekkers, kan dit eveneens leiden tot verwarring. Om potentiële klanten toch over de schreef te trekken, bieden echter steeds meer fysieke banken op hun websites eveneens de mogelijkheid om leensimulatie uit te voeren, offertes aan te vragen en zelfs leenaanvragen te versturen.

Een groot voordeel van online banken, en de online diensten die fysieke banken aanbieden, is dat je de deur vaak niet meer uit hoeft om je financiën wat meer ruimte te geven. Maar ook wanneer je online een (persoonlijke) lening wilt gaan regelen, zul je de bovengenoemde zaken zeker in gedachten moeten houden. Online geld lenen kan je weliswaar wat tijd en moeite besparen, maar is zeker niet in alle gevallen ook de meest voordelige oplossing, zeker als je je op het afsluiten ervan je niet voldoende hebt voorbereid.

Conclusie

Een (persoonlijke) lening afsluiten, zal altijd extra geld kosten. Er is namelijk geen enkele bank, of andere kredietverstrekker, die je kosteloos (een deel van) hun vermogen wil uitlenen. Om die reden moet je dus altijd precies weten welke kosten er aan deze manier van geld lenen verbonden zullen zijn en aan welke voorwaarden je dient te voldoen gedurende de looptijd. Elke bank zal eigen tarieven en voorwaarden hanteren die soms gunstiger lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Pas nadat je een lening goed onder de loep hebt genomen, zul je een goed beeld hebben van de gevolgen van het afsluiten van een bepaalde (persoonlijke) lening. Door (persoonlijke) leningen van meerdere banken met elkaar te vergelijken kun uiteindelijk de meest gunstige deal sluiten en dus het meeste geld besparen. Blindelings het eerste aanbod aangrijpen, zal dan ook vaak leiden tot onnodig hoge leenkosten en daar zit geen enkele kredietnemer op te wachten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20