Welk deel van de functie zal je het minste uitdagen?

Werkgevers zullen vaak tijdens een sollicitatiegesprek aan de kandidaten varen om na te denken over verschillende aspecten van de functie waar ze voor solliciteren. Zo kan het dus gebeuren dat je tijdens dit belangrijke gesprek gevraagd wordt om een onderdeel van de vacante baan te omschrijven die je het meest en/of juist het minst uit weet te dagen. Om die reden zul je dus altijd goed voorbereid dienen te zijn op een vraag als: “Welk deel van deze functie zal voor jou het meest gemakkelijke onder de knie te krijgen zijn?”

Door op een dergelijke manier vragen te stellen tijdens een sollicitatiegesprek is het voor een werkgever immers mogelijk om elk kandidaat te beoordelen op zijn, of haar, sterke en zwakke punten zonder hen daar direct vragen over te stellen. Door de vraag op deze manier te stellen, is een werkgever eveneens beter in staat om meer inzicht te krijgen in je talenten, maar ook om de manier te vergelijken waarop je eerdere gestelde vragen over je vaardigheden en capaciteiten hebt beantwoord.

Nadat een werkgever je tijdens een sollicitatie heeft gevraagd om de meest uitdagende aspecten van de vacante baan aan te geven, is het waarschijnlijk tijd geworden om ook de andere kant te belichten. Je kunt er dan ook vrijwel zeker van zijn dat je ook de minst uitdagende kanten van de baan op een juiste manier zult moeten gaan benoemen.

Beste antwoorden op de vraag welk deel van de functie het minst uitdagend is

Je moet deze vraag eigenlijk op dezelfde manier gaan bekijken als wanneer je een antwoord moet geven op de vraag wat je grootste pluspunt is. Om te beginnen zul je dus de functiebeschrijving nauwkeurig door dienen te nemen en de taken die bij deze baan horen in meerdere kleine stukken onder gaan verdelen. 

Vervolgens kun je bijzondere aandacht gaan besteden aan de afzonderlijke onderdelen van de functie die de meeste waarde toe zullen voegen aan de onderneming. Je gaat hierbij op zoek naar een zeker verband met de vaardigheden waar je zelf over beschikt en die je dus prima van pas kunnen komen als je de baan toegewezen krijgt. Het heeft uiteraard niet veel zin om te zeggen dat je in staat zult zijn om gemakkelijk om te gaan met alle afzonderlijke onderdelen van deze functie en dat deze niet veel voorstellen. Daarentegen doe je er juist goed aan door overeenkomen op te sommen met je eigen vaardigheden en wat de waarde daarvan kan zijn voor het bedrijf als je in dienst wordt genomen. Bovendien zal een goede motivatie er altijd voor zorgen dat je punten binnen weet te halen tijdens een sollicitatiegesprek.

Wanneer je bereid bent om meerdere voorbeelden van soortgelijke taken te noemen die jein het verleden met succes binnen een onderdeel van een baan af hebt gerond. Je moet dan ook in staat zijn om de situatie, handelingen die je uit hebt gevoerd, vaardigheden die je bezit en de resultaten die je hebt bereikt op een duidelijke manier te beschrijven. Het hebben van meerdere voorbeelden zal je bovenal een betere kans geven om op te vallen tussen alle overige kandidaten. Door meerdere vaardigheden op te sommen waar je over beschikt, zul je namelijk eerder als meest geschikte kandidaat worden beschouwd die in de vacante functie het succes van het bedrijf zou kunnen vergroten.

Antwoorden die je beter kunt vermijden

Je wilt tijdens een sollicitatiegesprek zeker niet de indruk wekken dat je snel verveeld bent tijdens het werk op het moment dat je helemaal geen uitdaging geboden wordt om te presenteren. In plaats van minder enthousiast te reageren op de delen van de functie die je niet uitdagend vindt, kun je wellicht beter de nadruk leggen op de vaardigheden waar je wel veel plezier aan zult gaan beleven, zelfs als je de vaardigheden en ervaring wel bezit om ook de minder leuke kanten van de baan goed uit te voeren.

Vervolgvragen die je kunt verwachten

Ondanks het feit dat een werkgever kan beginnen met de vraag over het minst uitdagende deel van een functie, kan er eveneens een vervolg vraag worden gesteld bijvoorbeeld in de vorm van andere onderdelen van deze baan te bevragen. Zo kan je bijvoorbeeld gevraagd worden om te omschrijven welke delen van de functie je relatief gemakkelijk zou kunnen uitvoeren. Je moet om die reden dan dus delen van de functie gaan benoemen, en uiteraard onderbouwen, die relatief eenvoudig voor je zullen zijn en die je snel onder de knie zou kunnen hebben.

Bovendien zou een werkgever vervolgvraag kunnen stellen als: ” Welk deel van de baan denk je dat het meest uitdagende zal zijn?” Ondanks dat dit een lastige vraag kan zijn om te van een correct antwoord te voorzien, moet je wel bereid om deze van een goed gestaafd antwoord te voorzien als je werkgever daarom vraagt tijdens een sollicitatiegesprek. Voordat je het sollicitatiegesprek gaat voeren dien je jezelf dan ook zeker op dit soort vragen voor te bereiden door voor jezelf te bepalen wat je aantrekkelijk, en minder aantrekkelijk, vindt aan de vacante baan. Maar ook welke antwoorden je beter achterwege kunt laten als je graag aangenomen wilt worden voor deze functie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20