Weduwen en weduwnaars kunnen vanaf volgend jaar meer verdienen zonder hun overlevingspensioen te verliezen

De Federale regering sleutelt aan de inkomensgrenzen die weduwen en weduwnaars met een overlevingspensioen moeten respecteren wanneer ze een inkomen ontvangen. Die grenzen worden naar boven bijgesteld zodat ze meer kunnen verdienen zonder dat ze het risico lopen die uitkering te verliezen.

Waarom is dit belangrijk?

Als je man of vrouw komt te overlijden, kom je als langstlevende huwelijkspartner soms in aanmerking voor een overlevingspensioen. Je krijgt enkel zo'n pensioen als je 48 jaar en 6 maanden was als je huwelijkspartner het leven heeft gelaten. Vanaf 2025 is de minimumleeftijd 50 jaar.

In het nieuws: De federale regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor weduwes en weduwnaars met kinderen wat meer geld kunnen verdienen zonder hun overlevingspensioen te verliezen. De wijzigingen gelden vanaf volgend jaar.

  • De nieuwe regeling geldt voor weduwen en weduwnaars die in 2023 ouder zijn dan 49 en jonger dan 65. Voor jonge weduwen en weduwnaars onder deze leeftijdsgrens is er de overgangsuitkering die volledig cumuleerbaar is met hun eigen inkomen, maar wel beperkt is in tijd.
  • Wanneer je als werknemer of ambtenaar met een kind ten laste en een overlevingspensioen een inkomen genereert, mag je op jaarbasis niet meer verdienen dan 25.127 euro. De regering trekt dat plafond volgend jaar op met bruto 5.025 euro per kind onder je hoede.
  • Als je als zelfstandige aan de slag gaat, mag je niet meer verdienen dan 20.102 euro per jaar. Dat bedrag wordt opgetrokken met 4.020 euro netto per kind ten laste.

Reactie: “Het is belangrijk dat mensen die een overlevingspensioen ontvangen en willen werken, dit ook effectief kunnen doen. Ik ben zeer tevreden dat mijn wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt wordt uitgevoerd door de regering”, luidt de reactie van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. Zij had daarover begin juni een wetsvoorstel in de Kamer ingediend.

En boven de 65 jaar?

Meer details: Als je enkel een overlevingspensioen ontvangt, moet je nog enkele limieten respecteren. Voor een werknemer met een kind ten laste bedraagt het plafondbedrag bijvoorbeeld 30.333 euro. Indien je zelf ook een rustpensioen ontvangt (al dan niet in combinatie met een overlevingspensioen), mag je onbeperkt bijverdienen zonder dat je je uitkering verliest. De beroepsinkomsten worden natuurlijk wel belast.

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20