Wat zijn toepassingen van blockchain naast bitcoin en andere cryptomunten?

Blockchain is tegenwoordig een vast begrip in de techwereld.Het is algemeen geweten dat bitcoin en andere cryptomunten draaien op dezetechnologie, maar wat kan blockchain daarnaast eigenlijk nog?

Blockchain is de nieuwe baanbrekende technologie omtransacties uit te voeren van digitale munten, zoals bitcoin of belangrijkegegevens. (Wil je weten wat blockchain precies is? Lees dan zeker ditartikel.)

‘Smart contracts’ (in zorgsector)

Bij zogenoemde ‘Smart contracts’ op basis van blockchain wordencontracten geconverteerd in computercodes. Ze worden bewaard en gekopieerd inhet blockchain-systeem en worden gecontroleerd door het netwerk van computerdat de blockchain beheert. Het is dus erg veilig om op deze manier een contractte sluiten, aangezien de code onmogelijk te kraken is, en bovendien is er geentussenpersoon nodig naast de twee partijen die het contract sluiten.

Met ‘Smart contracts’ kunnen er bijvoorbeeld officieel afspraken gemaakt worden tussen zorgverzekeraarsen klanten. Op het moment waarop de patiënt of zorgbehoevende bijvoorbeeld de zorg krijgt, kanhet slimme contract bovengehaald worden.

In het contract staat onder andere ookvastgelegd of de zorgbehoevende al dan niet verzekerd is. Als dat het geval is,wordt die automatisch vergoed. Tijdrovende procedures met verzekeringskantorenbehoren voortaan dus tot het verleden.

(Wat de andere voordelen van blockchain zijn, kan je hierlezen.)

Patiëntgegevens

Na onderzoeken en analyses in ziekenhuislaboratoria wordende patiëntgegevens nog steeds per post verstuurd naar andere ziekenhuizen of(huis)dokters. Daarna moeten die handmatig ingevoerd worden in de computer. Hetproces is dus traag en gevoelig voor foutjes. Bovendien kost het best veelgeld.

Als hiervoor blockchain-technologie gebruikt wordt, verloopthet proces sneller en goedkoper en fouten worden onmogelijk.

Auteursrechten

Componisten, schrijvers, journalisten en auteurs kunnen hunauteursrechten ook opslaan in een blockchain-database. Als iemand gebruikmaaktvan een tekst, kan de vergoeding automatisch doorgestuurd worden naar deauteur. Daarmee wordt een tussenpersoon, die zich over de auteursrechten moetbuigen, overbodig.

De vluchtelingencrisis opvangen

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft vorigjaar naar meer dan 10.000 Syrische vluchtelingen cryptovaluta-gebaseerde bonnengestuurd. Parity Technologies werkte daarvoor samen met Ethereum-medeoprichterGavin Wood en het blockchain-bedrijf Datarella. Dat meldt de blockchainnieuwssiteCoinDesk. Door het initiatief kregen duizenden vluchtelingen de mogelijkheid ometen te kopen.

In 2017 zei António Guterres, als Hoge Commissaris voor deVluchtelingen bij de Verenigde Naties, al dat de vluchtelingencrisis “het grootstehumanitaire struikelblok van onze tijd” zou worden. Dankzij deblockchain-technologie kunnen internationale regeltjes en bureaucratie omzeildworden om vluchtelingen van middelen te voorzien. 

Verkiezingsfraude tegengaan

Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 wordt verkiezingsfraudewereldwijd als één van de meest ernstige bedreigingen van de democratie gezien.

De blockchain-technologie leent zich ertoe om een elektronisch stemsysteem metidentificatie uit te bouwen dat onmogelijk te hacken is. Omdat de databaseherhaaldelijk gekopieerd wordt, kan er niet met de verkiezingsresultatengesjoemeld worden. Er bestaat al een startup die zich hierover buigt: Follow My Vote.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20