Wat zijn ‘sanctuary cities’?

In de Verenigde Staten verzetten een aantal steden tegen het migratiebeleid van president Donald Trump en weigeren repressief op te treden tegen illegale inwijkelingen die op hun grondgebied verblijven.

Eén van die zogenaamde sanctuary cities is New York, waar burgemeester Bill de Blasio al duidelijk heeft aangegeven de illegale immigranten te zullen beschermen. Donald Trump heeft ermee gedreigd de sanctuary cities financieel te zullen straffen en een aantal subsidies te zullen inhouden. Dergelijke plannen zijn volgens de Blasio bijzonder gevaarlijk, maar hij heeft wel gezegd niet te verwachten dat de president zijn dreigementen ook daadwerkelijk zal doorzetten. Donald Trump kondigde tijdens zijn verkiezingscampagne al aan miljoenen illegale immigranten te zullen laten deporteren. Onder meer New York, Seattle, Chicago en San Francisco hebben aangekondigd zich tegen die plannen te zullen verzetten.

Los Angeles

“Vaak kan worden vastgesteld dat deze sanctuary cities hun illegale bevolking beschermd door de samenwerking met de federale immigratie-diensten te beperken,” aldus het magazine The Economist. “Sommige steden weigeren de federale immigratie-wetgeving toe te passen en verbieden lokale ambtenaren stappen te ondernemen tegen illegale inwoners. Een aantal steden hebben daarvoor een specifieke wetgeving gestemd, maar elders wordt een officieus beleid gevoerd.” Los Angeles was de eerste Amerikaanse stad die, op het einde van de jaren zeventig van de voorbije eeuw, maatregelen uitvaardigde om een repressief optreden van de politie tegen migranten te vermijden. Volgens het Amerikaanse Centre for Immigration Studies kunnen op dit ogenblik ongeveer driehonderd steden, counties en deelstaten als sanctuary-territoria worden bestempeld. Onder meer New Orleans en Boston hebben de status van sanctuary city, net zoals de deelstaten California, Connecticut, New Mexico en Colorado. Experts merken op dat president Trump juridisch wellicht weinig kans maakt om de sanctuary cities te bestrijden. Het intrekken van subsidies zou volgens hen een stad zoals New York echter 10,4 miljard dollar kunnen kosten. (mah)  

Meer