Wat zijn de tarieven voor een doorlopend krediet?

Bij een doorlopend krediet mag een kredietnemer van de kredietverstrekker geld opnemen, totdat een van tevoren overeengekomen kredietlimiet is bereikt. Het is dus niet noodzakelijk om altijd het volledige leenbedrag in één keer op te nemen en je kunt zelf bepalen welk bedrag je op welk moment op wilt nemen. Uiteraard betaal je bij een doorlopend krediet ook alleen rente over het bedrag dat is opgenomen. De rente die over de openstaande schuld wordt berekend zal echter variabel zijn waardoor je niet van te voren exact weet wat de uiteindelijke leenkosten zullen zijn. In de loop van de looptijd zul je de lening echter wel aflossen en behalve de vaste aflossingsbedragen zelfs boetevrij extra bedragen terugbetalen. Zodra je een gedeelte van het doorlopend krediet tussentijds af hebt gelost, dan kun je dit later altijd opnieuw opnemen zolang je de kredietlimiet hierbij niet overschrijdt.

Waarom een doorlopend krediet kiezen?

Een doorlopend krediet wordt vooral gekozen vanwege diens flexibele karakter, bijvoorbeeld wanneer je niet direct het volledige leenbedrag nodig heeft of wanneer je bij het afsluiten van deze leenvorm niet exact weet hoeveel geld je nodig gaat hebben. Een doorlopend krediet wordt dikwijls eveneens gekozen wanneer er regelmatig sprake is van een geldtekort die opgevangen moeten worden.

Voor wie is een doorlopend krediet interessant?

Een doorlopend krediet kan interessant zijn voor mensen die van tijd tot tijd steeds weer geld nodig hebben, zoals voor een studie waarvan nog niet bekend is hoeveel geld deze daadwerkelijk zal gaan kosten. Niet bij elke kredietverstrekker zullen echter de minimale- en de maximale looptijd van een doorlopend krediet niet gelijk zijn. Wanneer je meer gesteld bent op zekerheid ten aanzien van de looptijd of de rente, dan is deze leenvorm minder interessant. Dit geldt eveneens voor mensen die al exact weten hoeveel hun leendoel zal gaan kosten of die geen voornemens hebben om gedurende de looptijd van een lening extra geldopnames te doen.

Hoeveel geld kun je lenen met een doorlopend krediet?

Samen met de kredietverstrekker kom je vooraf altijd een maximum leenbedrag overeen. Vervolgens bepaal je zelf of je dit bedrag in één keer opneemt, bijvoorbeeld omdat je het volledige bedrag nodig hebt voor een bepaald project. Daarnaast kun je er eveneens voor kiezen om eerst een deel van de leensom te gebruiken en later nog één of meerdere extra geldopnames te doen. Bij een groot aantal kredietverstrekkers geldt echter wel de regel dat je na het bereiken van een bepaalde leeftijd je kredietlimiet lager zal worden, zodat de openstaande schuld op een zekere leeftijd zal zijn afgelost.

De theoretische looptijd van doorlopend krediet

Op het ogenblik dat je (een deel van) het geld opneemt, dan begin je direct ook met de afbetaling. Er is vaak een minimum aflossingsbedrag overeengekomen dat wordt berekend aan de hand van een eveneens afgesproken theoretische looptijd. De looptijd van een doorlopend krediet is theoretisch vanwege het feit dat je telkens weer geld op mag nemen totdat je kredietlimiet bereikt is. Uiteraard is tussentijds aflossen ook toegestaan bij een doorlopend krediet. In bepaalde gevallen, als er regelmatig extra geld op wordt genomen, kan een doorlopend krediet erg lang door blijven lopen en zul je rekening moeten houden met aanzienlijke leenkosten.

Wanneer je het doorlopend krediet eerder en sneller af wilt lossen, dan kun je tussentijds een extra bedrag aflossen (dus naast de maandelijkse terugbetaling). Bij een doorlopend krediet is tussentijds aflossen overigens boetevrij, in tegenstelling tot bij een heleboel andere leenvormen.

De variabele rente over een doorlopend krediet

Zoals bij elke lening die je aangaat, zul je ook over een doorlopend krediet rente moeten betalen over de schuld die je open hebt staan. Bij een doorlopend krediet betreft het altijd een variabele rente. Dit wil dus zeggen dat je rente maandelijks anders kan zijn. Maandelijks betaal je dus een vast bedrag aan de aflossing, terwijl de hoogte van het rentedeel steeds weer kan verschillen. Als gevolg van deze variabele rente zal het vooraf niet exact duidelijk zijn wat de looptijd van het doorlopend krediet zal zijn. Met een lage rente zul je immers sneller af kunnen lossen dan wanneer de rentevoet hoog is.

Daarnaast bepaal je zelf op welk moment je het doorlopend krediet volledig hebt afgelost. Wanneer je tussentijds telkens een extra bedrag opneemt, zal de aflossing minder snel gaan dan wanneer je maar één keer een geldopname doet en daarna met de aflossing begint (of zelfs tussentijds extra aflossingen doet).

Maandbedragen bij een doorlopend krediet

De maandbedragen die je bij een doorlopend krediet moet betalen, zullen altijd bestaan uit:

 • een deel aflossing,
 • een deel rente.

Op het moment dat de rente hoog is, dan betaal je meer rente en los je dus minder van de openstaande schuld af. Als gevolg hiervan zal het aflossen wat meer tijd gaan kosten, terwijl juist een lagere rente je aflossingsdeel sneller zal laten lopen vanwege een kleiner deel aan rente dat wordt berekend.

Voordelen van een doorlopend krediet

Aan het afsluiten van een doorlopend krediet zijn een aantal belangrijke voordelen verbonden, zoals onder andere:

 • indien je zo nu en dan wilt beschikken over wat extra geld,
 • de flexibiliteit van deze leenvorm omdat je niet de volledige leensom in één keer op hoeft te nemen en je daarnaast het afgeloste deel opnieuw op kunt nemen,
 • er zal alleen rente worden berekend over het opgenomen deel van het doorlopend krediet,
 • indien je dat wenst, kun je een doorlopend krediet zowel in één keer als in termijnen kosteloos aflossen.

Nadelen van een doorlopend krediet

Naast voordelen kent een doorlopend krediet eveneens nadelen. Dit aspect mag je zeker niet vergeten wanneer je van plan bent om voor een dergelijke leenvorm te kiezen. Als nadelen van een doorlopend krediet kunnen worden genoemd dat:

 • een heleboel mensen deze lening nooit volledig aflossen vanwege de verleiding en het gemak om voortdurend extra geld achter de hand te hebben. Dikwijls zullen afgeloste bedragen, geheel of gedeeltelijk, later toch weer op worden genomen en blijft er altijd een zekere schuld openstaan,
 • van tevoren is niet exact na te gaan hoelang je bezig zul zijn met het aflossen van een doorlopend krediet, vanwege de wisselende rente zal de maandelijkse aflossing immers variëren. Bovendien hoe hoger de rente is, hoe kleiner het deel zal zijn dat je elke maand aflost,
 • in tegenstelling tot bij een aantal andere leenvormen, kun je bij een doorlopend krediet doorgaans minder fiscaal voordeel binnenslepen,
 • een doorlopend krediet is minder geschikt voor mensen die veel waarde hechten aan extra zekerheid over een lening.

Aflossing van een doorlopend krediet

Op het ogenblik dat je de resterende openstaande schuld bij het doorlopend krediet af heb gelost, en je geen gebruik meer van deze lening wilt maken, dan dien je het doorlopend krediet schriftelijk op te zeggen. In dit schrijven moet je uiteraard altijd je overeenkomstnummer vermelden. Na opzegging zul je van de kredietverstrekker een bevestiging ontvangen samen met een overzicht van de betaalde rente over het lopende kredietjaar. Verder dien je rekening te houden met het feit dat er nog een bepaald bedrag aan rente verschuldigd kan zijn dat je nog moet betalen. Na opzegging van het doorlopend krediet zal dit af worden gemeld bij de CKP.

Een openstaande schuld van een doorlopend krediet bij overlijden

De meeste mensen denken liever niet na over het moment dat ze komen te overlijden, maar het is wel zaak dat je op de hoogte bent van de gang van zaken als dit onverhoopt toch gebeurt. Wat gaat er dan bijvoorbeeld gebeuren met de openstaande schuld van een doorlopend krediet? Je wilt immers niet dat je nabestaanden hiervoor op moeten draaien. Elke kredietverstrekker zal echter op zijn eigen wijze met een dergelijke situatie omgaan en kan bijvoorbeeld een nabestaandenbescherming af worden gesloten waardoor je nabestaanden onder bepaalde voorwaarden beschermd zullen zijn tegen de nog openstaande leenschuld die je op hebt gebouwd.

Helaas bieden niet alle kredietverstrekkers deze mogelijkheid aan waardoor het altijd verstandig is om je van tevoren goed te laten informeren. Je nabestaanden zullen echter wel altijd je overlijden moeten melden bij de betreffende kredietverstrekker omdat deze nu als schuldeiser aan zal worden gemerkt en zal in de regel zelfs een bepaald deel van de schuld terug mogen vorderen.

Een doorlopend krediet is minder inzichtelijk

Als je een doorlopend krediet af hebt gesloten, kun je gemakkelijk het overzicht kwijtraken. Je weet dan niet meer precies hoeveel geld je al opgenomen hebt, hoeveel er al aan aflossingen is betaald en hoeveel er nog opgenomen kan worden. Periodiek zal een kredietverstrekker je weliswaar een overzicht toesturen met daarop:

 • de kredietruimte,
 • de totaal betaalde rente over het lopende kredietjaar,
 • de maandtermijnen die je hebt betaald,
 • de rente die je hebt betaald,
 • de openstaande schuld.

Op het moment dat het kredietjaar voorbij is, ontvang je in het nieuwe jaar eveneens een overzicht met het totaal aan betaalde rente van het voorgaande jaar.

Wat is een goed tarief bij een doorlopend krediet?

Het tarief dat wordt gehanteerd bij een doorlopend krediet zal altijd bepaald worden op basis van je persoonlijke situatie. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar:

 • je totaal aan inkomsten,
 • je totaal aan vaste lasten,
 • de hoogte van de doorlopende kredietlimiet dat je af wilt sluiten,
 • de hoogte van de rentestand op het moment van de leenaanvraag.

De rente die je moet gaan betalen zal namelijk mee veranderen zodra de rentestand wijzigt met als gevolg dat het aflossen van het doorlopend krediet wat langer of korter zal gaan duren dan de aanvankelijk overeengekomen looptijd.

Er zijn echter enorme verschillen tussen het minimale en maximale rentetarieven die gehanteerd worden bij een doorlopend krediet. Deze verschillen zijn te wijten aan het feit dat er meerdere kredietverstrekkers elk hun eigen tarieven bepalen en bovendien niet allemaal gelijkwaardige leentarieven aanhouden. Om vast te stellen voor welk tarief je in aanmerking komt, zullen de kredietverstrekkers vaak oordelen op basis van je zogenaamde risicoprofiel. Met andere woorden: er wordt gekeken naar de kans dat je het doorlopend krediet (zonder problemen) terug kunt betalen. Hoe hoger je risicoprofiel uit zal vallen, hoe hoger de statistische kans dat je het geleende geld niet terug kunt betalen en hoe hoger het rentetarief zal zijn dat wordt berekend over de openstaande schuld. Aspecten die hierbij mee worden gewogen zijn onder andere:

 • je inkomenssituatie,
 • je woonsituatie (heb je een koophuis of een huurhuis),
 • je leeftijd,
 • je gezinssituatie,
 • je kredietgeschiedenis,
 • eventueel andere leningen of kredieten die je op dat ogenblik hebt lopen.

Conclusie

Een doorlopend krediet heeft een aantal specifieke kenmerken, zoals onder andere:

 • een variabele rente,
 • een kredietlimiet, in plaats van een vast leenbedrag,
 • rente wordt alleen berekend over het bedrag dat op is genomen,
 • er bestaat een mogelijkheid om boetevrij extra aflossingen te doen,
 • afgeloste bedragen kunnen opnieuw op worden genomen totdat de kredietlimiet is bereikt.

Om erachter te komen wat de uiteindelijke leenkosten en de maandelijkse lasten zullen zijn, is het echter zaak om te achterhalen welke tarieven de verschillende kredietverstrekkers hanteren. Alleen door een degelijke vergelijking te maken, kun je dan ook het meest doorlopend krediet vinden met de meest gunstige tarieven en op die manier een heleboel geld besparen. Dit kun je onder andere doen door bij meerdere kredietverstrekkers officiële offertes aan te vragen (bij voorkeur voor meerdere looptijd).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20