Wat klimaatfinanciering nodig heeft

Nu we van de VN-klimaatweek overgaan naar de COP28 in Dubai later dit jaar, moeten we ophouden met ‘groen wensen’ en ‘groenwassen’ en gaan nadenken over de instrumenten die de particuliere sector en particuliere investeerders in staat zullen stellen om meer kapitaal in te zetten voor klimaatbestendigheid en duurzame ontwikkeling. Hoewel de publieke sector in dit opzicht een belangrijke rol te spelen heeft, vereisen schaalbare oplossingen aanzienlijke toezeggingen van middelen uit de private sector. Nu de klimaatverandering al een ravage aanricht in zowel arme als rijke landen, is het ontsluiten van deze grotendeels onaangeboorde kapitaalreserve een dringende prioriteit geworden.

Op dit moment associëren veel investeerders klimaatgerichte investeringen echter met “sociale impact” en verminderde winstgevendheid. Hoewel geavanceerde investeerders de middelen hebben om hun kapitaal winstgevend in te zetten voor het koolstofvrij maken van de economie, de energietransitie en andere klimaatgerelateerde sectoren, zijn dergelijke investeringen meestal illiquide. Ze blijven strak gewikkeld in private-equityfondsen en zijn dus ontoegankelijk voor de gewone investeerders en spaarders die het meest blootstaan aan door het klimaat veroorzaakte voedsel-, water- en energieonzekerheid.

Klimaatinvesteringen die winstgevend, liquide en voor iedereen toegankelijk zijn.

De oplossing is om klimaatinvesteringen te creëren die winstgevend, liquide en voor iedereen toegankelijk zijn. COP28 biedt een kans om opnieuw na te denken over hoe we dergelijke marktoplossingen kunnen bieden en hoe we digitale innovatie kunnen inzetten om veelbelovende modellen op te schalen. Om op grote schaal kapitaal te mobiliseren, moeten we putten uit het wereldwijde spaargeld van zowel individuele beleggers als instellingen zoals pensioenfondsen, verzekeraars en staatsfondsen. Risicospreiding kan worden bereikt door middel van retailvriendelijke, liquide, gemakkelijk toegankelijke instrumenten zoals exchange-traded funds (ETF’s).

Drie belangrijke soorten activa

De verstandigste manier om een winstgevende, op het klimaat afgestemde en breed toegankelijke beleggingsstrategie voor de lange termijn te ontwikkelen, is een gediversifieerde portefeuille van activa die direct of indirect klimaatfinanciering ondersteunen. Voor beleggers met een langetermijnhorizon moet een portefeuille die aan deze eisen voldoet, bestaan uit drie belangrijke soorten activa.

1. Klimaatbestendig vastgoed

De eerste is klimaatbestendig vastgoed en infrastructuur, dat wil zeggen activa in weerbestendige, stabiele regio’s met een lage blootstelling aan het klimaat. De waarderingen van vastgoed en infrastructuur in dergelijke regio’s zijn klaar om aanzienlijk te stijgen door bevolkingsverschuivingen van gebieden met een hoog risico op het zuidelijk halfrond naar meer veerkrachtige gemeenschappen in Noord-Amerika, Noord-Eurazië en bepaalde regio’s in het zuiden van de wereld.

Zorgvuldig geselecteerde Real Estate Investment Trusts (REIT’s) en blootstelling aan greenfieldontwikkelingen via ETF’s zijn twee manieren om een betrouwbaar rendement te halen uit klimaataanpassingsinspanningen. En als extra bonus bieden dergelijke beleggingen bredere economische en maatschappelijke voordelen, zoals productiviteitsgroei, het creëren van banen en het bieden van werkgelegenheid en huisvesting voor migrerende bevolkingsgroepen.

2. Groene grondstoffen

De tweede component zijn groene grondstoffen. Een ordelijke overgang naar een meer veerkrachtige toekomst vereist enorme investeringen, niet alleen in energie, voedsel en water, maar ook in metalen en essentiële mineralen die worden gebruikt in hernieuwbare energie en elektrische voertuigen. Dit zijn grondstoffen zoals soja, tarwe, koper, zeldzame aardmetalen, kobalt, lithium, enzovoort. Om “groene inflatie” (inflatie veroorzaakt door decarbonisatie-inspanningen) en knelpunten in de bevoorrading te vermijden, moeten we dringend de productie opdrijven en de kosten verlagen om deze grondstoffen veilig te stellen.

3. Activa die een afdekking vormen tegen inflatie en geo-economische risico’s

Tot slot moet een verstandige, op het klimaat afgestemde portefeuille activa bevatten die een afdekking vormen tegen inflatie en geo-economische risico’s, zoals kortlopende en inflatiegeïndexeerde staatsobligaties en goud. Niet alleen biedt de negatieve correlatie tussen deze activa en andere klimaatgerelateerde beleggingen extra ballast, maar het biedt ook liquiditeit en lage volatiliteit om te voldoen aan de behoeften van veel individuele beleggers, gepensioneerden en spaarders. En er is nog een extra bonus: door meer te investeren in inflatiebestendige staatsobligaties kunnen overheden meer doen om de groene transitie te financieren.

Om een maximaal effect te bereiken, moeten deze klimaatbeleggingsinstrumenten beschikbaar worden gemaakt voor de gemiddelde belegger tegen liquide, goedkope voorwaarden. Hoewel ETF’s kunnen helpen, heeft niet iedereen een effectenrekening of zelfs een bankrekening. We hebben de neiging om de bevolking in het Zuiden zonder bankrekening over het hoofd te zien, evenals de jongere generaties voor wie digitale activa aantrekkelijker kunnen zijn. Volgens de Wereldbank hebben wereldwijd 1,4 miljard volwassenen geen bankrekening en is het aandeel van de niet-bankierde bevolking meer dan 50% in verschillende landen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika met grotere jongerenpopulaties (“digital native”).

Een digitale, tokenachtige representatie van alle bovengenoemde klimaatinvesteringsoplossingen

Vanwege deze factoren zullen we met een digitale, tokenachtige representatie van alle bovengenoemde klimaatinvesteringsoplossingen moeten komen, zowel om wereldwijde schaal te bereiken als om degenen te beschermen die het meeste risico lopen op klimaatverandering en de afbrokkeling van fiatvaluta. Maar digitale activa kunnen alleen een levensvatbare oplossing bieden als ze worden ondersteund door echte fysieke en financiële activa. Het beperken van speculatierisico’s en het behouden van liquiditeit tijdens crises is cruciaal om ervoor te zorgen dat deze niet de zoveelste vorm van fundamenteel waardeloze crypto vaporware worden.

Om klimaatbestendige gemeenschappen te bouwen, grensoverschrijdende publiek-private partnerschappen aan te moedigen, kritieke groene voorraden veilig te stellen en klimaatgedreven bevolkingsverschuivingen over de hele wereld op te vangen, moeten beleidsmakers en vermogensbezitters dringend opnieuw nadenken over hoe we kapitaal op grote schaal kanaliseren. Nu de door het klimaat veroorzaakte kosten snel escaleren, blijft innovatie (zowel technologisch als financieel) het krachtigste instrument dat we tot onze beschikking hebben. Nu COP28 nadert, is er geen tijd meer voor tijdrekken en holle groene wensen.


De auteur Nouriel Roubini is emeritus hoogleraar economie aan de New York University’s Stern School of Business, is medeoprichter en hoofdeconoom bij Atlas Capital Team. Hij is de auteur van Megathreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them (Little, Brown and Company, 2022). Co-auteur Reza Bundy is medeoprichter en CEO van Atlas Capital Team.

© Project Syndicate, 2023.
www.project-syndicate.org

Meer
Opinie
Daron Acemoglu
door Bart Van Craeynest
Nouriel Roubini
Todd G. Buchholz
Meer Opinie