Wat is Febiac?

Febiac is in België en het groothertogdom Luxemburg de federatie die zich bezighoudt met de auto- en tweewielerindustrie. Met meer dan 100 jaarervaring verzorgt Febiac de vertegenwoordiging van de constructie en assemblage van tweewielers en gemotoriseerde voertuigen (onder meer personenauto’s, bedrijfswagens, gemotoriseerde tweewielers en fietsen). Febiac is zowel regionaal, federaal, landelijk als op Europees niveau actief.

Febiac organiseert tevens de European Motor Show Brussels. Tijdens die jaarlijkse show staan in oneven jaren auto’s, gemotoriseerde tweewielers en vrachtvoertuigen in het licht. In even jaren vindt enkel de Auto- en Motorshow plaatst, en dat allemaal in de Heizelpaleizen in Brussel.

Febiac heeft als doelstelling de bevordering van de productie, assemblage en invoer van voertuigen. Immers, in België en Luxemburg vormt die auto-industrie een belangrijk onderdeel van de economie. Duizenden mensen verdienen hun boterham in de autosector en zijn dus afhankelijk van de auto als belangrijke drijfveer van de economie.

Febiac: de auto als drijfveer van de Belgische economie

België kent een open economie, waar niet alleen nationale bedrijven actief zijn maar ook talloze buitenlandse bedrijven. De Belgische economie is ook een zeer belangrijke markt voor allerlei buitenlandse bedrijven, waaronder auto- en vervoersbedrijven. De auto vormt dus niet alleen op de weg, maar ook economisch gezien een belangrijk motorblok. In België vindt bijvoorbeeld de assemblage plaats van meer dan 370.000 personenauto’s en 70.000 bedrijfswagens, autobussen en autocars plaats. Daarmee is de Belgische auto-industrie niet alleen belangrijk op lokaal niveau maar is de auto een belangrijke economische drijfveer.

Febiac stelt het doel voorop om de maatschappelijke positie van de auto te beschermen. De auto is niet alleen belangrijk om als vervoermiddel van A naar B te geraken. Ook op vlak van milieu, verkeersveiligheid, mobiliteit en fiscaliteit is de rol van de auto erg belangrijk. In samenwerking met allerlei Europese instanties zoals ACEA en ACEM, bekommert FEBIAC zich op nationaal en internationaal niveau om die thema’s en bevordert dus de rol van de auto als belangrijke pijler onder de Belgische economie.

Febiac verzorgt verschillende diensten met als leidraad de rol van de auto

Febiac bestaat uit verschillende diensten en die diensten tezamen vertegenwoordigen de uitgebreide rol die het gemotoriseerde verkeer al meer dan 100 jaar speelt in België én daarbuiten. Zo verzamelt de economische dienst van Febiac allerlei economische gegevens voor leden. Op die manier ondersteunt Febiac haar leden door het plegen van onderzoek en volgt zij de evolutie van de fiscaliteit op regionaal, landelijk en federaal niveau. Die objectieve gegevens ondersteunen tevens de standpunten van Febiac.

Naast de economische dienst, is Febiac tevens actief op juridisch en technisch gebied. De technische dienst bijvoorbeeld, onderhoudt nauwe contacten en samenwerking met constructeurs die een assemblage-activiteit uitvoeren. Ook neemt Febiac actief deel aan het debat rondom mobiliteit en stelt concrete oplossingen voor. Daarnaast is Febiac actief in de PR en communicatie. Niet enkel voor de auto-industrie is Febiac een aanspreekpunt, maar ook voor journalisten en de overheid.

Lidmaatschap van Febiac

Febiac verwelkomt nieuwe leden. Invoerders en constructeurs hebben grotendeels dezelfde belangen. Die belangen behartigt Febiac zowel via juridische, promotionele, economische, politieke als technische weg. Kortom, Febiac verdedigt die belangen die voor de sector als geheel belangrijk zijn.

Het voordeel van lid zijn van Febiac is dat je kunt rekenen op een uitgebreide dienstverlening. Daarbij worden alle gezamenlijke belangen behartigd. Tijdens de gemeenschappelijke activiteiten en vergaderingen, kunnen leden met elkaar in gesprek treden en hun relaties uitbouwen. Ook vindt dan de uitwisseling van ideeën plaats, wat gunstig is voor de sector. Febiac houdt haar leden van allerlei nieuws rondom ontwikkelingen in de sector op de hoogte door middel van allerlei publicaties.

Opleidingen via FEBIAC

Febiac verzorgt tevens allerlei opleidingen, welke handig en onmisbaar zijn indien jij je op dagelijkse basis bezighoudt met de verkoop van auto’s. Febiac verzorgt opleidingen in de volgende drie takken: Advanced Automotive Management , lezingen door experts en workshops waarin je allerlei nieuwe informatie en vaardigheden leert.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20