Wat is een vervaldagbericht?

Soms kan het gebeuren dat u een vervaldagbericht in uw brievenbus krijgt. Maar wat betekent dat juist? 

Op het moment dat u een dienst of product bij een bank of bij een andere financiële instelling afsluit, doet u dit doorgaans voor een bepaalde periode. Zodra er sprake is van een vervaldag dient de bank u daarvan op de hoogte te brengen alvorens het verstrijken van die dag. Denk bijvoorbeeld aan het aflopen van een termijnrekening of een verzekering. Een bericht dat u ontvangt ter aankondiging van de vervaldag wordt dan ook een vervaldagbericht genoemd.

Wanneer ontvangt u een vervaldagbericht?

De dienst of het product dat u bij een bepaalde instelling afneemt, zal bepalend zijn voor het moment waarop u een vervaldagbericht kunt verwachten. In sommige gevallen zal dat eens per jaar zijn, terwijl dit ook eens per twee, vijf of zelfs tien jaar kan zijn. In de voorwaarden die gekoppeld zijn aan het afgenomen product of dienst staat exact vermeld voor welke termijn u een contract aangaat.

Kort voordat het contract ten einde loopt zult u herinnerd worden aan de komende vervaldag. U kunt dan beslissen om de dienst of het product te beëindigen al dan niet stilzwijgend, te verlengen. Soms kan een bank u ook vragen om eens op gesprek te gaan bij een adviseur. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het aflopen van een beleggingsplan. 

Stilzwijgende verlenging

In bepaalde gevallen zult u een dienst of product afsluiten onder voorwaarde dat deze stilzwijgend verlengd kan worden. Dit wil zeggen dat u akkoord gaat om de dienst of het product te blijven gebruiken.

U kunt ook zelf beslissen om het contract op te zeggen. In dat geval moet u rekening houden met een opzeggingstermijn. Zo moet u meestal de bank of verzekeraar voor het aflopen van het contract op de hoogte brengen. Dat kan bijvoorbeeld ten minste drie maanden voor de eindvervaldag zijn. U kunt de exacte opzeggingstermijn voor een bepaalde dienst of product terugvinden in de algemene voorwaarden van de financiële instelling bij wie u het contract heeft afgesloten. 

Wat staat er op een vervaldagbericht?

Op een vervaldagbericht staan naast uw persoonlijke gegevens nog een aantal andere zaken vermeld, zoals de dienst of product die u bij de betreffende financiële instelling afneemt en tegen welke voorwaarden u dit doet. Ook vindt u op het vervaldagbericht de datum waarop deze dienst zal komen te vervallen. Eventuele nieuwe voorwaarden, zoals een verandering in de rente, kunnen eveneens vermeld staan op het vervaldagbericht. 

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20