Wat houdt het beleggingsfondsrendement in?

In het bankenwezen zijn er tal van termen om belangrijke zaken aan te duiden en inmiddels klinken er velen bekend in de oren. Van pincode, bankpas, internetbankieren tot dividend. Vele termen van de bankenterminologie zijn dagelijkse kost geworden en ontbreken niet in een dagelijks krant, nieuwsuitzending of blog. Echter kunnen er ook woorden en termen passeren waar je allicht de betekenis nog niet van kent. Een daarvan zou de term beleggingsfondsrendement kunnen zijn. Om je hier een duidelijk beeld van te schetsen, zal hieronder uiteengezet worden wat beleggingsfondsrendement inhoudt.

Allereerst te beginnen met een uitleg over beleggingsfondsen om zo tot de kern van de term beleggingsfondsrendement te komen.

Wat zijn beleggingsfondsen?

Om te weten wat een beleggingsfondsrendement inhoudt, is het van belang eerst te kijken naar beleggingsfondsen in het algemeen. Zo kan je ervoor kiezen te gaan beleggen wanneer je jouw geld wilt laten groeien en geen fiducie hebt in de rente. Dan kom je al gauw uit bij een beleggingsfonds dat het geld van verschillende beleggers belegt. Om aan risicospreiding te doen, wordt het te investeren geld uitgesmeerd over meerdere bedrijven, regio’s en zelfs sectoren. Op die manier kan het niet zo zijn dat bij een verkeerde gok of belegging het volledige bedrag verdampt is.

Wanneer jouw beleggingsfonds heeft gezorgd voor goed scorende aandelen is er sprake van een hoog beleggingsfondsrendement. Wanneer het fonds helaas een verkeerde gok heeft gewaagd is er sprake van een laag beleggingsfondsrendement. In beide gevallen kan je je bedenken dat er een groot risico genomen wordt door het beleggingsfonds om rendement in positieve zin te realiseren. Maar echt van tevoren kan het fonds dat niet met zekerheid weten, wel kan het door de jaren heen een visie en een feeling hebben ontwikkeld, maar ook dat geeft je niet de garantie dat het beleggingsfondsrendement hoog uit zal vallen.

Beleggingsfonds ondanks laag rendement populair

Ook al kwam menig beleggingsfonds het afgelopen jaar met een laag rendement, toch blijven ze mateloos populair. Dat omdat de rente zo laag staat. Het loont kortom wel de moeite om een risico te nemen. Daarbij wordt er zogezegd aan spreiding van het risico gedaan, dus dan geldt er vaak maar een kleine kans dat je beleggingsfonds geen rendement voor je zal genereren.

Het rendement van een fonds kan sterk variëren door de thema’s en markten waar geopereerd wordt. Om een beeld te krijgen van welke zaken goed scoorden en mogelijk weer het risico waard zijn, is het van belang realistisch te kijken naar de markt en de trends. Maar ook naar de huidige ontwikkelingen op het gebied van politiek en milieu; de agenda’s en thematiek die voor het komende jaar gepland staan kunnen weldegelijk invloed hebben op de waarde van aandelen en zo ook op je beleggingsfondsrendement.

Wees realistisch met je fonds en rendement

Wat er de voorgaande jaren door het beleggingsfonds aan rendement is gerealiseerd, is geen garantie voor de toekomst. Niet wat betreft het fonds en ook niet wat betreft de thematiek waarin geïnvesteerd is. Dat omdat de thema’s aan trends of ontwikkelingen onderhevig kunnen zijn en hierdoor van het ene op het andere jaar hun waarde verschillen. Hun waarde in de samenleving, maar ook hun waarde als het gaat om hun beleggingsfondsrendement.

Daarom is het van belang om te kijken naar de mogelijkheden wat aandelen betreft. Zo wijzen veel banken je in de richting van op thema gesitueerde fondsen. In plaats van dat deze aan grote spreiding doen, beperken ze zich in zekere zin tot een bepaald gebied, een specifieke sector of een typisch thema. Op die manier beperk je allicht je mogelijkheden als het gaat om het realiseren van beleggingsfondsrendement, wel creëer je zo overzicht en structuur. Op die manier kan je ook beter inschatten hoe de context van het geïnvesteerde thema het zal doen en met andere woorden hoe je beleggingsfondsrendement het komende jaar zal uitvallen

Hoog beleggingsfondsrendement

Uiteraard zijn er thema’s waar de afgelopen jaren aan de lopende band goed op is gescoord als het gaat om beleggingsfondsrendement. Denk hierbij maar bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in de technologische en digitale sectoren. Die thema’s hebben al bij menig beleggingsfonds een hoog rendement gerealiseerd en dat zal het in de toekomst ook nog kunnen opleveren. Realiseer je echter goed dat je vooralsnog nergens een garantie krijgt op een hoog beleggingsfondsrendement. Alleen het leven dat je is gegeven is een zekerheid, ongeacht die garantie op een beleggingsfondsrendement van aantrekkelijke hoogte, heb je wel de garantie dat de rente erg laag staat. Daarom is het best een risico waard om door middel van een beleggingsfondsrendement wat extra groei in je kapitaal te genereren voor nu of voor later.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20