Wat is de maximum termijn voor een lening op afbetaling?

Soms kun je in een situatie belanden waarin je een bepaald geldbedrag nodig hebt, terwijl je zelf niet over de nodige financiële middelen, zoals spaargelden, beschikt. In dergelijke gevallen kun je overwegen om een geld te gaan lenen en dus op zoek te gaan naar één van de vele leenvormen die door verschillende kredietverstrekkers aan worden geboden. De lening op afbetaling is slechts één manier om geld te lenen om je (tijdelijke) financiële nood te verlichten.

Wat is een lening op afbetaling?

Een lening op afbetaling is een manier om geld te lenen van een gespecialiseerde kredietverstrekker, zoals een bank, die je een bepaalde geldsom uit zal lenen voor een zekere tijdspanne. De terugbetaling van een lening op afbetaling zal op vaste tijdstippen plaatsvinden waarop je steeds een deel van het leenbedrag, samen met de vooraf overeengekomen rente, aflost. In de leenovereenkomst zal overigens niet in alle gevallen worden vermeld voor welk doel je het geleend geld dient te gebruiken. In de praktijk hebben een groot aantal kredietverstrekkers hun leningen op afbetaling echter van een commerciële naam voorzien, bijvoorbeeld:

Het principe achter al dit soort leningen zal echter gelijk zijn: het betreft immers altijd een lening op afbetaling.

Hoeveel kun je lenen met een lening op afbetaling?

Het bedrag dat je kunt lenen door het afsluiten van een lening op afbetaling zal afhankelijk zijn van een aantal verschillende factoren, zoals:

 • je persoonlijke situatie,
 • de hoogte van het geldbedrag dat je op deze manier wilt gaan lenen,
 • het doel waar je het geleende geld voor wilt gaan gebruiken,
 • de hoogte van je vaste (gezins)inkomen,
 • de hoogte van alle uitgaven (van jou en je gezin),
 • de leenvorm die je wilt gebruiken om geld te lenen,
 • de looptijd waarin je de lening terug wilt gaan betalen.

Welke looptijden kun je kiezen bij een lening op afbetaling?

Als je een lening op afbetaling af wilt sluiten, moet je er rekening mee houden dat er door kredietverstrekkers niet alleen minimum, maar zeker ook maximum, looptijden worden gehanteerd. In de praktijk betekent dit dus dat je een looptijd moet kiezen die zich ergens tussen deze marges bevindt In de regel mag een kredietverstrekker zelf bepalen wat de minimum looptijd van een lening op afbetaling zal zijn, terwijl de maximum looptijd vast is gelegd door de wetgever.

Een lening op afbetaling voor privédoeleinden zal immers onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet op het consumentenkrediet. Een kredietverstrekker is wettelijk dus niet gerechtigd om iets te veranderen aan de maximum looptijd van een lening op afbetaling waarbij een bepaald geldbedrag wordt uitgeleend. De wettelijke maximumtermijnen voor de terugbetaling van leningen zullen afhankelijk zijn van het geldbedrag dat je hebt geleend. Net zoals bij kredietkaarten en rekeningen zal in de leenovereenkomst vast zijn gelegd binnen welke termijn je deze terug moet betalen.

Wat houdt de wet op het consumentenkrediet in?

De wet op het consumentenkrediet is in het leven geroepen om de leningen en kredieten te regelen die aan worden gegaan bij een professionele kredietverstrekker. Onder deze leningen en kredieten vallen de volgende leenvormen:

 • lening op afbetaling,
 • verkoop op afbetaling,
 • kredietopening,
 • negatief saldo op zichtrekening (rood staan)
 • leaseconstructies (financieringshuur).

Professionele kredietverstrekkers dienen over een erkenning van de overheid te beschikken om dit soort leningen en kredieten te mogen verstrekken. Op het ogenblik dat kredietverstrekkers een inbreuk plegen op de wet op consumentenkrediet, dan kun je als kredietnemer altijd een klacht hiertegen indienen. De kredietverstrekker is bijvoorbeeld bij wet verplicht om te toetsen of een potentiële kredietnemer genoteerd staat op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Bij het accepteren van een leenaanvraag zullen alle kredietverstrekkers dit bovendien dienen te melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Annulering van een lening op afbetaling

Een leenovereenkomst kun je wettelijk annuleren, tot 14 dagen vanaf de ondertekening van het contract. Bij voorkeur verstuur je het annuleringsverzoek door middel van een aangetekende brief. De kredietverstrekker mag voor het annuleren van de lening op afbetaling mag je geen kosten aanrekenen en uiteraard zul je het geleende geldbedrag direct terug moeten betalen. Op het moment dat je een geldopname hebt gedaan, terwijl je de lening op afbetaling wilt annuleren, dan dien je over dit bedrag echter wel rente te betalen.

Wat als je op de zwarte lijst staat?

Op het ogenblik dat je een lening of krediet aangaat, dan is het goed om te weten dat dit altijd geregistreerd zal worden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Kredietverstrekkers kunnen op die manier namelijk gemakkelijk nagaan of ze geen zaken gaan doen met bijvoorbeeld een wanbetaler of iemand die te maken heeft (gehad) met betalingsproblemen. Indien je als wanbetaler staat geregistreerd, dan is het meestal niet mogelijk om een nieuwe lening aan te gaan. Wat je status is bij het CKP kun je overigens zelf opvragen: je hebt namelijk het recht om te weten hoe je geregistreerd staat.

Maximum tarieven die worden gehanteerd bij een consumentenkrediet.

Op het moment dat je een consumentenkrediet afsluit, zoals een lening op afbetaling, dan moet je weten dat er eveneens maximum tarieven zijn die door geen enkele kredietverstrekker overschreden mogen worden (uitgezonderd de financieringshuur waarbij de betalingstermijnen en -bedragen tijdens de looptijd in de regel niet zullen veranderen.

Bij elke kredietverstrekker die leningen op afbetaling aanbiedt, kun je dan ook standaard lijsten vinden (of eventueel opvragen) waarop de verschillende maximum tarieven, samen met de bijbehorende leensommen en looptijden, staan vermeld: Wanneer je deze lijsten gaat bekijken dan zal je waarschijnlijk al snel opvallen dat de maximum rente hoger zal zijn voor de kleinere leensommen en dat deze rentetarieven zullen dalen naarmate de leensommen groter worden.

Voordelen en nadelen van een lening op afbetaling

Het afsluiten van een lening op afbetaling kent een aantal voordelen, zoals:

 • de lening dient te worden terugbetaald binnen een vaste looptijd,
 • de terugbetalingen zullen worden gedaan in de vorm van vaste maandelijkse termijnen. Bij het ondertekenen van het leencontract zal worden bepaald zijn op welke dag deze maandelijkse terugbetaling plaats dient te vinden,
 • als kredietnemer zul je niet te maken krijgen met verrassingen achteraf aangezien je vooraf precies weet hoe hoog de maandelijkse betalingen zijn,
 • de totale leenkosten van een lening op afbetaling is eveneens op voorhand volledig bekend.

Naast al deze voordelen kleven er aan een lening op afbetaling uiteraard ook nadelen. Een belangrijk nadeel dat kan worden genoemd is dat deze leenvorm niet erg flexibel is. Doordat de terugbetalingen volgens een vooraf vastgesteld plan dienen te verlopen, zal deze leenvorm haar flexibiliteit verliezen.

Conclusie

Vergelijk bij verschillende aanbieders:

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€ 500€ 10.001Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000 Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Om de maximum termijn van een lening op afbetaling te kunnen achterhalen, zul je in de praktijk altijd de algemene voorwaarden die aan deze leenvorm zijn verbonden aandachtig door te nemen. Ook zal de maximum termijn doorgaans in het leencontract op zijn genomen dat je dient te ondertekenen voordat de lening op afbetaling aan je kan worden verstrekt door de kredietverstrekker.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20